Transcription

Byta tändstift: Renault Clio 2 Stegför-steg-guideVIDEOGUIDEViktigt!Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:RENAULT CLIO II (BB , CB ) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB , CB ) 1.2 16V(BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,., RENAULT CLIO III(BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11), RENAULT THALIA I(LB ) 1.2 16VOrdningen kan variera något beroende på bilens utformning.WWW.AUTODOC.SE1–17

UTBYTE: TÄNDSTIFT – RENAULT CLIO 2. VERKTYG DUKOMMER BEHÖVA:Högtemperatur tändstift fettRundtångTändstiftshylsa nr.16SkärmskyddMomentnyckelWWW.AUTODOC.SE2–17

Utbyte: tändstift – Renault Clio 2. AUTODOCrekommenderar:Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Renault Clio 2.GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:1Öppna motorhuven.WWW.AUTODOC.SE3–17

2Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.3Avlägsna motorkåpan.WWW.AUTODOC.SE4–17

4Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd en rundtång.Utbyte: tändstift – Renault Clio 2. AUTODOCs experterrekommenderar:Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.Märk ordningen på tändstiftskablarna.5Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftetsbrunnarna.WWW.AUTODOC.SE5–17

6Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.7Ta ut tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16.WWW.AUTODOC.SE6–17

8Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.9Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser. Använd tändstiftsmutter nr. 16.10Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd enmomentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.WWW.AUTODOC.SE7–17

Utbyte: tändstift – Renault Clio 2. Proffsen rekommenderar:Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan duskada gängorna.Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inteskadar gängorna genom att råka dra snett med den.11Behandla tändstiftets kontaktdon. Använd högtemperatur smörjfett.WWW.AUTODOC.SE8–17

12Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Använd en rundtång. Försäkra dig omatt du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.AUTODOC rekommenderar:Utbyte: tändstift – Renault Clio 2. Följ installationsstegen.13Installera motorkåpan och säkra den. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar attden har låsts på plats.WWW.AUTODOC.SE9–17

Utbyte: tändstift – Renault Clio 2. Tips:Se till att motorkåpan sitter ordentligt. Den bör inte förflyttas medavseende på de vägledande fästelement och gasspjällets slang tillluftinsuget.Använd inte mer kraft än nödvändigt när du monterar delen, då kanfästena gå sönder.14Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerarkorrekt.WWW.AUTODOC.SE10–17

15Stäng av motorn.16Ta bort skärmskyddet.WWW.AUTODOC.SE11–17

17Stäng motorhuven.WWW.AUTODOC.SE12–17

TYCKTE DU ATT DENNA INSTRUKTIONVAR TILL HJÄLP?JANEJBLI MEDLEM I AUTODOC CLUB!WWW.AUTODOC.SE13–17

AUTODOC — HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELARPÅ NÄTETAUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄMSHOPPINGETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BILWWW.AUTODOC.SE14–17

KÖP RESERVDELAR FÖR RENAULTTÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUDWWW.AUTODOC.SE15–17

VÄLJ DELAR FÖR RENAULT CLIO 2TÄNDSTIFT FÖR RENAULT: KÖP NUWWW.AUTODOC.SE16–17

TÄNDSTIFT FÖR RENAULT CLIO 2: DE BÄSTA ERBJUDANDENFriskrivningsklausul:Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AutoDoc ansvarar ej föreventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning ellerfeltolkning av den försedda informationen.AutoDoc ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersättaexpertrådgivning.AutoDoc ansvarar ej för felaktig anvvändning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AutoDoc rekommenderarstarkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelargaranterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna. Copyright 2018 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusivekopierning, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av Autodoc GmbH.WWW.AUTODOC.SE17–17

RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V . Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopierning, offentliggörande till tredje