Transcription

obsahS t a b i l i z a c e t r u p u v t r é n i n k u a t e rap i i Úvod Koncept tréninku Pojmy- Definice stability- Systém stability- Systém svalstva (lokální a globální) MobilizaceRoman Jahoda StabilizaceGerald Mitterbauer Testy Příklady tréninkůÚvodwww.complexcore.at››› aktivní trénink trupuDysfunkce páteře:- Zeslabené podpůrné svalstvo- Chybějící koordinace››› přetažení pasivních strukturkoncept tréninku- Zvyšování výkonnosti (bob, lyžování)››› každý pohyb rukou a nohou se odráží v trupuRoman Jahoda- Předcházení zraněníwww.complexcore.atÚvod Vrcholoví sportovci:Roman JahodaRoman JahodaBolesti v třísleTrenéři/terapeutiCvičení trupuAtleti/pacientiwww.complexcore.atBolesti v ramenou Nesportovci:Roman JahodaChronické potíže zadwww.complexcore.atÚvod

1000 cvičebních (cvikových)variací (výchozí pozice,tréninkovéprostředky,aktivace svalstva) Hlavně břišnía zádové svalstvo Cviky pro břišní, zádové, bočnísvalstvo a kombinovaná cvičení Jednoduché testy pro stanoveníaktuálního stavu Nevyužívání 100%síly v běžném životě/ve sportu omezenýpohyb nebo chybějícílokální stabilita Cviky pro mobilizaci a lokálnístabilizaci Koordinační Získávání síly Funkční Specifický pro sport využití (stabilita)Roman Jahoda Stupeň zatížení(nedostatečnénebo přetažení)ComplexCore – tréninkový konceptkoncept tréninkuwww.complexcore.at Málo cvičebníchvariacíČastý výskytRoman JahodaComplexCore – tréninkový konceptzákladní pojmywww.complexcore.at Jednoduché testy ke stanovení současného stavu Praktická cvičení- Mobilizační cviky (krční, prsní, bederní, a celá páteř)- Cviky lokální stability- Cviky globální stability – v následném pořadí Břišní svalstvo Zádové svalstvo Boční svalstvo Kombinovaná cvičeníwww.complexcore.atČastý výskytkoncept tréninkuwww.complexcore.atkoncept tréninkuDefinice stability: Nestabilita: ztráta kontroly pohybu Stabilita: kontrola prostřednictvímfyziologického pohybu Cílové skupiny- Pacienti s problémy zadStaBILIzUJíCíSyStéM- Aktivní systémStaBILIty- Kontrolní a řídící systémPASIVNÍkosti, vazy Pasivní systém:Pasivní systémROMeOR Obratle Fasety VazyRoman Jahoda- Pasivní systémÍVN oTI stvAK vals StaBILIzUJíCíSyStéM :www.complexcore.atzákladní pojmyStaBILIzUJíCíSyStéMne KOrv Nov TRý Osy Lst Aémzákladní pojmy Kloubní pouzdra Kontrolovanástabilita (smyslovýreceptor)www.complexcore.at- Sportovci MechanickástabilitaRoman Jahoda- TrenéřiRoman JahodaRoman Jahoda- Fyzioterapeuti

StaBILIzUJíCíSyStéMGlobální(vícekloubové) Hloubkové Povrchové Velký rozsah pohybu staticko-dynamická rovnováha maximální rozsahpohybu Krátké místnístabilizace››› sensorická informace (aktivní a pasivní systém)››› periferní a centrální nervový systém››› přizpůsobení napětí svalstva během statické a dynamické fázezákladní pojmyRoman JahodaGlobální(jednokloubové)Lokální Kontrolní a řídící systém:Roman Jahoda aktivní systém – svalstvo:www.complexcore.atzákladní adní pojmyzákladní pojmylokální/globálníBrániceErector spinae (Mm.multifidi)základní pojmySyStéMy SVaLStVaSyStéMy SVaLStVaNepropustná nádobaNetěsnící nádobastabilní trupnestabilní trup bolestRoman Jahoda Lokální svalstvowww.complexcore.atzákladní pojmy Globální svalstvoErector spinae (M.iliocostalis,M.longissimus, M.splenius)M.rectus abdominisM.pyramidalisM.obliquus externus abdominiswww.complexcore.atPánevRoman JahodaglobálníM.traversus abdominiswww.complexcore.atlokální Lokální svalstvoRoman Jahoda SyStéMy SVaLStVa:Roman Jahodawww.complexcore.atSyStéMy SVaLStVa

SyStéMy SVaLStVaM.psoas majorM.quadratus lumborumM.glutaeus med./min.M.piriformis Globální stabilizátory Globální mobilizátoryzákladní pojmyRoman JahodaM.obliquus internus abdominis Lokální stabilizátoryRoman Jahoda Globální svalstvowww.complexcore.atzákladní pojmySyStéMy SVaLStVawww.complexcore.atzákladní pojmymobilizaceČasová posloupnost (následnost) zapojení svalstva1 : lokální2 : globální (celkové)PohyblivostStabilita„funkčnost“ velkého množstvípohybu (ROM)Cíl: aktivita svalstvaprostřednictvím funkčnostimaximálního množství pohybuwww.complexcore.at Lokální stabilizátorywww.complexcore.atSyStéMy SVaLStVaSklon(flexe)Roman JahodaRoman JahodaZáklon(extense)Úklon(laterální flexe)Funkčnost: přizpůsobení prodenní potřebu nebo pro sportOtáčení(rotace)4.3 Mobilisation Übersichtstabellen4.3 Mobilisation ÜbersichtstabellenAPřeHLeDNé taBULKy Morgens – als Vorbereitung für den Alltag Vor dem Stabilisationstraining – zur Vorbereitung und Überprüfungdes Bewegungsverhaltens Als explizite Mobilisationseinheit außerhalb des Stabilisationstrainings nejméně 1 cvik pro oblast a směr pohybu při přípravné mobilizaciÜbungsanzahlPočet jemDichteHäufigkeitFrekvenceČetnost Mindestens 1 Übung pro Abschnitt und Bewegungsrichtungbei vorbereitendem Mobilisieren nejméně2 cviky pro oblast a směr pohybu při výhradněMindestens 2 Übungen pro Abschnitt und Bewegungsrichtungmobilizujícímtréninkubeim ausschließlichen MobilisationstrainingGering (Bewegungsstopp beim ersten deutlichen Widerstand) –bei hoher Ausführungsqualitätca. 30 (zastaveníSekundenmalápohybu při prvním zřetelném odporu)při1 –vysokékvalitě provádění2 SerienPauseca.30 Sekunden30 vteřin3 – 5 mal pro Woche1 – 2 série30 vteřin pauza3 – 5 krát v týdnuRoman JahodaWann(nur Beispiele!) podrobný mobilizující prvek mimo stabilizačního lisllmaotbiiolni s–a ttai obne–teanbellen před stabilizačním tréninkem-na přípravu azjištění stavu pohyblivostiTaBeLLe 10: ÜBersicHTsTaBeLLe – LaTeraLFLexionLenden1, 2, 6wirbelsäuleTaBeLLe 8: ÜBersicHTsTaBeLLe – FLexionwww.complexcore.at ráno-příprava na všední denKdy(jen příklady)TaBeLLe 8: ÜBersicHTsTaBeLLe – FLexion52526BCD3, 7, 8, 945, 11BCD11Brustwirbelsäule–3, 7, 8, 9–4125, 11HalsLendenwirbelsäulewirbelsäule147, 8, 9151016, 1711GesamteBrustWirbelsäulewirbelsäule7, 8, 9A–1, 2, GesamteWirbelsäule13141516, 17GesamteWirbelsäuleTaBeLLe 9: ÜBersicHTsTaBeLLe – eBrustWirbelsäulewirbelsäule6A–1, 2, Le 11: ÜBersicHTsTaBeLLe – roTaTionBLenden1, 2, 63, 7, 8, 9, 19, 20wirbelsäuleTaBeLLe 9: ÜBersicHTsTaBeLLe – TaBeLLe 10: ÜBersicHTsTaBeLLe – y zátěže7, 8, 9, 19, 20CD45, 11A1011BrustwirbelsäuleLenden34, 35, 36, 37wirbelsäuleTaBeLLe 11: ÜBersicHTsTaBeLLe – roTaTionBCD–3, 7, 8, 9, 19, 20–4125, 11HalsLendenwirbelsäulewirbelsäule217, 8, 9, 19, 20–1016, le1821–16, 17GesamteWirbelsäuleRoman Jahodamobilizace34, 35, 36, 37B3838AB–34, 35, 36, 37–38–34, 35, 36, 37–38––––

enenA–B–CD125, –2623, 25151016, belsäule16, 17TaBeLLe 11: ÜBersicHTsTaBeLLe – roTaTionCD45, 11AC10D34, 35, 36, 37A–4125, 11HalsLendenwirbelsäulewirbelsäule–34, 35, 36, 37–1016, 1711GesamteBrustWirbelsäulewirbelsäule–34, 35, 36, 37Lenden-34, 35, 36, 37wirbelsäuleTaBeLLe 11: ÜBersicHTsTaBeLLe – , 3229, 30B3831, 32, 39CD–38–31, 3230, 3329, 30–38–31, 32, 3940, 413030–––30, 33–––40, 41 Globální stabilizace5353stabilizacestabilizace4-StUPňOVý MODeLVýBěR CVIKůaktivace lokálního svalstva Zvládnutí kognitivního pochopení Trénování vjemu Vnímání rozdílného napětí2.Kontrola napětí lokálního svalstva Změna trvání zátěže Změna výchozí pozici3.aktivace globálního svalstva prostřednictvímkontroly napětí lokálního svalstva Izometricky držené pozice trupu současnýmaktivováním lokálních a globálních stabilizátorův různých výchozích polohách a doby trvání Jako 1 – zařadit přídavné pohyby končetin4.Účelný trénink s odpovídající skladbouzátěžových parametrů při dodrženílokální i globální stability Komplexní posilovací trénink trupu Sportovně-zaměřený posilovací trénink trupu Stupně obtížnostiwww.complexcore.at1.1lehký1 lehký až střední2střední2 střední až těžký3těžký3 těžký až velmi těžkýRoman Jahoda1216, 17Hals-C38 Lokální stabilizacestabilizacestabilizaceVýBěR CVIKůVýBěR CVIKů Výchozí pozice Samostatné zatížení jednotlivých svalů (ventrál, dorsal, laterál) Aktivity svalových řetězců (kombinovaná cvičení) Rozsah pohybu (mírná až maximální) Způsob napětí (statické/koncentované-excentrované) Tréninkové prostředky Rychlost cvičení (staticky,dynamicky pomalu, dynamicky rychle, Senzorika (stabilní/nestabilní výchozí pozice, vizuální vjem, s/bezpředešlé únavy)PokročilýProfesionálVentralní svalstvoDorzální svalstvoLaterální svalstvoKombinovaná cvičení11 22 Stupně obtížnostizávislé na následujícíchkritériích33 Výchozí poziceRozsah pohybudynamicky explozívně) Rytmus (stejný až po wirbelsäuleB testy (ventrál, dorsal, laterál)RytmusRychlostTreninková metodaCitlivost (senzorika)Tréninkové pomůckyTyp držení těla-tělesný stavRoman Jahoda15wirbelsäule25www.complexcore.at23, 2524Roman Roman uleTaBeLLe 10: ÜBersicHTsTaBeLLe – LaTeraLFLexionCRoman Jahoda5, 11Bwww.complexcore.at4APřeHLeDNé taBULKyRoman Jahoda0TaBeLLe 10: ÜBersicHTsTaBeLLe – LaTeraLFLexionDotbiiolni s–a t iaobne–l tm o b i l imsalaebne l l e n0stabilizacemobilizaceC

výtah z knihyvýtah z knihy Mobilizace Mobilizace – návod pro uživatele20Oberkörper mit den Händen hochdrückendynamisch langsamBecken am Boden lassenKopf in Verlängerung der Wirbelsäuleentspannte Halteposition der Wirbelsäulein at18 – 2118 – 21Beispiel ischBecken zu den Fersen führendynamisch langsamBecken zum Boden führenBecken am Boden lassendynamisch langsamKopf in Verlängerung der WirbelsäuleArme durchgehend gestreckt4041Becken nach vorne und nach hinten kippenBewegungsablaufdynamisch langsam, dynamisch schnellanspannungsartkleiner KnieabstandZusatzinformationenRoman JahodaOberkörper mit den Unterarmen hochdrückenbenutzeranleitung21Roman Jahodamobilisation – praxismobilisation – praxisGleichgewicht halten1926výtah z knihy Stabilizace Stabilizace- návod pro uživateleB302„barbell rotation“ mit FlexionMobilisationOberkörper in gebeugter Position abwechselndnach rechtsund nach links drehenBeugung(Flexion)dynamischlangsam2CKopf mitdrehen441Streckung(Extension)TABEllE 5: SchwIErIGKEITSGrADE1DC1 TABEllE 4: SyMBolE für MuSKElGruppEnBZw. htDrehung(Rotation)D oberes Bein gestreckt nach vorne führen und haltenkleine Kreise nach außen durchführendynamisch langsam, dynamisch schnell1 leicht bis mitteloberes Bein durchgehend in Innenrotationoberer Fuß angezogen22 mittelmittel bis schweroberes Bein gestreckt nach vorne führen und halten3schwergroße Kreise nach außen durchführendynamisch langsam, dynamisch schnell„dumbell lateralflexion – unilateral“3 schwer bis sehr schwerOberkörper zur Seite neigen und wieder aufrichtendynamisch langsamoberes Bein durchgehend in Innenrotationoberer Fuß angezogenArm durchgehend gestreckt htige Zusatzinformationengbtazl e rsbleonuatnalbei li ti suantgi o n – p r a x i sgbtazl e rsbleonuatnalbei li ti suantgi o n – p r a x i sDCAnspannungsart (statisch,dynamisch langsam, dynamischschnell, dynamisch laufeinbeinige Klappmessergestreckte arme und ein Bein über dem Körperzusammenführendynamisch langsam, dynamisch schnellanspannungsartWirbelsäule zum Boden drückenZusatzinformationentheraband durchgehend auf SpannungRoman JahodaAAngaben gfortlaufende Nummernder Übungen11 303TABEllE 6: AuSGAnGSSTEllunGEnTABEllE 3: DEfInITIonEn unDZEIchEnErKlärunGEnRoman Jahoda3 In diesem Kapitelfinden sich wesentliche Erklärungen rund um die Darstellungen,die Tabellen – eine Art Gebrauchsanweisung zum Buch – „how to read, how to use“.440www.complexcore.atBeiSpiel StaBiliSation:301 – 303440 – 442výtah z knihy27test 3Ventráltest 4Ventrál 2 12Dorsal1Dorsal1 Dorsal2Dorsal2 Laterál1Laterál1 Laterál2Laterál2 5 minut pausaVentrál 1 www.complexcore.at››› Skupiny svalstva (ventrál, dorsal, laterál)Ventráltest 230 vteřin pausa››› Stupně obtížnostitest 130 vteřin pausa Určení momentálního (aktuálního) stavutestswww.complexcore.attests››› Bolest››› Nekontrolované provedení››› Trvání-20 vteřinVýsledek: předchozí stupeňRoman JahodaRoman Jahoda Kritéria pro přerušení:Opakovaný test: po 4 týdnech

Test12– břišní svalstvoDorsal Grad1– zádové svalstvoLaterál Grad1– boční svalstvoKnie vom Boden abheben und Position haltenBecken vom Boden abheben und Position haltenBecken vom Boden abheben und Position haltenstatischstatischstatischRücken gerade haltenRücken gerade haltenRücken gerade haltenKontrolle durch den therapeuten bzw. trainerKontrolle durch den therapeuten bzw. trainerKontrolle durch den therapeuten bzw. trainerRoman JahodaBecken vom Boden abheben und Position haltenBecken vom Boden abheben und Position haltenstatischstatischim Sekundentakt abwechselnd ein Beinim Sekundentakt oberes Bein gebeugtgebeugt heben (1 Sek.) und senken (1 Sek.)strecken (1 Sek.) und beugen (1 Sek.)heben (1 Sek.) und senken (1 Sek.)dynamisch langsamdynamisch langsamdynamisch langsamRücken gerade haltenRücken gerade haltenRücken gerade haltenBecken nicht verdrehenBecken nicht verdrehenBecken durchgehend auf gleicher Höhe haltenKontrolle durch den therapeuten bzw. trainerKontrolle durch den therapeuten bzw. trainerKontrolle durch den therapeuten bzw. trainer– zádové svalstvoLaterál Grad2– boční svalstvoPosition haltenPosition haltenPosition haltenstatischstatischstatischRücken gerade haltenRücken gerade haltenRücken gerade haltenKontrolle durch den therapeuten bzw. trainerKontrolle durch den therapeuten bzw. trainerKontrolle durch den therapeuten bzw. trainer Doporučená skladba zatíženístupeň 1 a stupeň 2 4-stupňového igkeitČetnostIntermuskuläre Koordination – geringste Intensitätkoordinace vnitřních svalů – malá intenzita(BORG 1 – 4), vergleiche Kapitel 5.1.3 Krafttrainingsmethoden/tabelle 14Dorsal Grad2 – zádové svalstvoLaterál Grad 2 – boční svalstvoPosition haltenPosition haltenPosition haltenstatischstatischstatischim Sekundentakt abwechselnd ein Bein gestrecktim Sekundentakt abwechselnd ein Beinim Sekundentakt oberes Bein gestrecktheben (1 Sek.) und senken (1 Sek.)strecken (1 Sek.) und beugen (1 Sek.)heben (1 Sek.) und senken (1 Sek.)dynamisch langsamdynamisch langsamdynamisch langsamRücken gerade haltenRücken gerade haltenRücken gerade haltenBecken nicht verdrehenBecken nicht verdrehenBecken durchgehend auf gleicher Höhe haltenKontrolle durch den therapeuten bzw. trainerKontrolle durch den therapeuten bzw. trainerKontrolle durch den therapeuten bzw. trainer Doporučené provádění cviků:››› zahřátí (běh, jízda na kole) malá intenzita››› mobilizační cviky (individuální)››› cviky lokální stabilizace (individuální)››› cviky globální stabilizace (testy)10 – 30 Sekunden10 – 30 vteřin1 – 3 Serien1 –3 sérieOhne Pause, wenn „Zirkelform“ gewählt; ansonsten 30 SekundenSerien- bzw. Übungspausebez přestávky, když je zvolen kruhový trénink,vteřin mezi sérií nebo cviky303jinak– 5 malpauzapro Woche3 – 5 krát v týdnuRoman JahodaIntenzitaIntensitätspecifický trénink: 2 – 3 cviky pro svalovou skupinuskupinuSpezifisches training: 2 – 3 Übungen pro Muskelgruppesouběžný trénink: 2 – 3 cviky pro svalovouBegleitendes training: 1 – 2 Übungen pro Muskelgruppe2 – břišní svalstvoglobální stabilizacewww.complexcore.atlokální stabilizaceVentrál Gradwww.complexcore.at2www.complexcore.atDorsal GradRoman Jahoda– břišní l Grad 1 – boční svalstvoim Sekundentakt abwechselnd ein BeinTestCviky pro svalovouÜbungen proskupinu1 – zádové svalstvostatisch32Dorsal GradKnie vom Boden abheben und Position haltenTestVentrál Grad1 – břišní svalstvoRoman JahodatestsVentrál Grad!Roman Jahoda1Ventrál oman Jahodatests

globální stabilizaceglobální stabilizacesvalstva20 – max. 90 vteřin (zvyšování v 10 vteřinových intervalech)››› pravidelně dýchatObjem1 – 4 série››› při pocitu přetížení přerušit cvik a vrátit se zpět na jednodušší formuFrekvenceČetnostVariaceprovedenížádná pauza- 30 vteřin pauza2 – 4 krát za týdennapř. rychlost- staticky (stupeň 1 – stupeň 3)- dynamicky pomalu (stupeň 1 – stupeň 3)- dynamicky rychle (stupeň 1 – stupeň 3)- dynamicky explozivně (stupeň 3)- při speciálních problémech statickyRoman Jahodatrvání zlepšování výkonu – jak?- Jednoduchá výchozí pozice ››› komplexní výchozí pozice- Malý rozsah pohybů ››› velký rozsah pohybů- Bez tréninkových pomůcek ››› s pomůckami- Staticky, dynamicky pomalu ››› dynamicky rychle, dynamicky explozívně- Stále stejný rytmus ››› proměnlivý rytmusglobální stabilizacewww.complexcore.atglobální stabilizaceRoman Jahoda- Bez předchozí únavy ››› s únavouVýchozí pozice:aBC- Oči otevřené ››› oči zavřené- Symetricky ››› asymetricky!www.complexcore.at2 zátěžové parametry››› během cvičení udržet co nejdéle napětí lokálně stabilizovanéhoRoman Jahodavytrvalostní síla extenzivnívytrvalostní síla intenzivní››› zvyšování zátěže během několika týdnů 1 až max.www.complexcore.atIntenzita Doporučené provádění:Dwww.complexcore.atRoman JahodaPříKLaDy CVIKů – Bwww.complexcore.atglobální stabilizacePříKLaDy CVIKů – aRoman Jahodaglobální stabilizaceRoman JahodaCviky pro svalovouskupinu- samostatný trénink trupu:2 – 4 cviky pro svalovou skupinu(celkem 8 – 16 cviků v jedné tréninkové jednotce)- jako součást rozcvičky:1 – 2-cviky pro svalovou skupinu (celkem 4 – 8 cviků)- Jako smysluplný doplněk jiných tréninkových jednotek:jeden cvik pro svalovou skupinu (celkově 4 cviky)www.complexcore.at Doporučená skladba zatížení:

PříKLaDy CVIKů – DRoman JahodaRoman Jahodawww.complexcore.atglobální stabilizacePříKLaDy CVIKů – Cwww.complexcore.atglobální stabilizaceglobální stabilizaceglobální stabilizacePřeHLeDNé taBULKy––––––––––––55,55, 56,56, 59,59, 60,60,61,61, 65,65, 66,66, 71,71,117,117, 121,121, 122122233,233, 234234 84,84, 119,119, 126126204,204, 276276––57,57, 58,58, 67,67, 74,74,77,77, 78,78, 90,90, 92,92,123123–––– 62,62, 63,63, 85,85, 86,86,88,88, 108,108, 127,127,155,155, 170,170, 174,174,176176240,240, 275,275, 277,277,285285––215,215, 241241 205,205, 243,243, 278,278,293293––––76,76, 82,82, 107,107,125,125, 128,128, 129,129,131131248248 80,80, 81,81, 83,83, 94,94,98,98, 110,110, 111,111,172,172, 177177132,132, 133133112112–– ––252252––––––––––183,183, 184,184, 185,185,186,186, 187,187, 188,188,189,189, 194194–––––– 135,135, 136,136, 137,137,156156253,253, 254,254, 255255––114,114, 145,145, 147147190190–––– 138,138, 157,157, 159,159,164164191,191, 192,192, 193,193,195,195, 256,256, 259,259,260,260, 264,264, 269,269,270270––341,341, 343,343, 345,345,416,416, 421,421, 424424272,72, 73,73, 75,75, 79,79,93,93, 95,95, 97,97, 99,99,124,124, 130130––––––1 64,64, 68,68, 87,87, 89,89,91,91, 96,96, 109,109,171,171, 173,173, 175175 ––134,134, 139139370,370, 6,196, 198198––351,351, 352,352, 353353–– 158158257,257, 265,265, 266,266,267267––346,346, 348,348, 350,350,377,377, 422,422, 425,425,426,426, 427,427, 429429––––––––––206,206, 242,242, 245,245,290290––––––––244,244, 250,250,251,279251,279––––––––2 ––3199,199, 200,200, 261,261,262,262, 263,263, 268,268,271,271, 272272 342,342, 344,344, 347,347,349,349, 418,418, 428428–––––––– ––201,201, 202,202, 273,273,274274––––3 3 BBCCDD–––––– 00 306,306,318318354,354,360360 –220,220,221221–––– 35 0,180,181181228228Príklady –– –––– ––––33333 3 8,291,291,292,292,296,296,2972973403403 3 339339–––– 2 2 ––222,222,226,226,227227–– 22––DD1 1 22 CC––1 1 2 2 BB11–– 5,437,437,438,438,440440329329Príklady cviceníPříKLaD 1 – 60tI Letý PaCIeNt››› chronické bolesti zad››› upřednostněna pozice na zádech a na bokuVýsledek testu:1 ››› ventrál (břišní svalstvo) .Hodnoty testu jsou současně tréninkové hodnoty až dopříštího otestování. Pro skupinu „kombinovaných cviků“ platíhodnoty nejslabší svalové skupiny. V tomto případě je to stupeň1››› Stupně zatížení jednotlivých svalových skupin (testy)››› Druh napětí (v tomto případě: staticky a pomalu dynamicky)››› Bez pomůcek››› Výchozí pozice (v tomto případě: převážně poloha nazádech A, poloha na boku C)››› Dva cviky pro svalovou skupinu››› dorsal (zádové svalstvo) .1››› laterál (boční svalstvo trupu) .1 Výběr cviků podle následujících kriterií (zátěžový parametr):››› 20 vteřin doba zatížení››› 1 – 2 sérieRoman Jahoda››› 60ti letý pacientwww.complexcore.at Příklad 1:www.complexcore.atglloobbaallee ssttaabbiilliissaattiioonn –– ttaabbeelllleenng––2 C1 2B––11 03,203, 231,231, 232232GradeGradeglloobbaallee ssttaabb ii ll ii ssaatt ii oonn –– ttaabbeelllleenngDwww.complexcore.at70,70, 116,116, 118,118,120120Cglloobbaallee ssttaabbiilliissaattiioonn –– ttaabbeelllleenng––BRoman an JahodaGradeGradeTabelleTabelle 21:21: ÜbeRSICHTSTabelleÜbeRSICHTSTabelle –– RÜCKeNMUSKUlaTURRÜCKeNMUSKUlaTURglloobbaallee ssttaabb ii ll ii ssaatt ii oonn –– ttaabbeelllleenngTabelleTabelle 20:20: ÜbeRSICHTSTabelleÜbeRSICHTSTabelle –– baUCHMUSKUlaTURbaUCHMUSKUlaTURRoman JahodaPřeHLeDNé taBULKy5.85.8 globaleglobale stabilisationstabilisation ––übersichtstabellenübersichtstabellen

Príklady cviceníPříKLaD 1 – 60tI Letý PaCIeNtPříKLaD 1 – 60tI Letý PaCIeNt2. Cviky lokální stabilizace3. Cviky globální stabilizace1 Dorsal1Laterál1KombinovanácvičeníRoman JahodaVentrál1Príklady cviceníCviky globální stabilizace:1.5.2.6.3.7.4.8.www.complexcore.at1. Mobilizační cviky1 1Roman Jahodawww.complexcore.atPríklady cvicení11Príklady cviceníPříKLaD 2 – MLaDý atLet (OštěPař)››› dorsal (zádové svalstvo) .2hodnoty nejslabší svalové skupiny. V tomto případě je to stupeň2››› 30 vteřin doba zatíženíRoman Jahodapříštího otestování. Pro skupinu „kombinovaných cviků“ platí››› Výchozí pozice (v tomto případě : převážně stoj D)››› 3 cviky pro svalovou skupinu››› laterál (boční svalstvo trupu).2Hodnoty testu jsou současně tréninkové hodnoty až dodynamicky explozívně)››› Bez -případně s pomůckou››› 10 vteřin pauza››› 2 – 3 sériePríklady cviceníPříKLaD 2 – MLaDý atLet (OštěPař)PříKLaD 2 – MLaDý atLet (OštěPař)3. Cviky globální ičení21.5.9.2.6.1O.3.7.11.4.8.12.222Roman Jahoda2. Cviky lokální stabilizacewww.complexcore.atPríklady cvicení1. Mobilizační cvikywww.complexcore.at››› ventrál (břišní svalstvo) .2››› Druh napětí (v tomto případě (dynamicky pomalu, dynamicky rychle,Roman JahodaVýsledky testů:››› Stupně zatížení jednotlivých svalových skupin at››› oštěpař Výběr cviků podle následujících kriterií (zátěžový parametr):Roman Jahoda››› mladý výkonnostní sportovecwww.complexcore.at Příklad 2 :

VolejbalJudoLyžováníwww.complexcore.at Cviky sportovně-specifické:S t a b i l i z a c e t r u p u v t r é n i n k u a t e rap i iRoman JahodaPríklady cviceníSport Solutions Coaching ManagementROMaN JaHODaUlrike-Gschwandtner-Straße 6 5020 Salzburg Austriawww.jahoda-sportphysio.at www.complexcore.at www.complextraining.atmemomemomemomemo

gestreckte arme und ein Bein über dem Körper zusammenführen dynamisch langsam, dynamisch schnell Wirbelsäule zum Boden drücken theraband durchgehend auf Spannung anspannungsart Zusatzinformationen výtah z knihy test 1test 2 VentrálVentrál DorsalDorsal LaterálLaterál Roma