Transcription

O GAMĂ COMPLETĂDE SOLUŢIIO infinitate de sisteme pentrudepozite şi întreprinderiCATALOG 2007Capitolul C

Sisteme de rafturi de mare volumExigenţa gestiunii stocurilor şi pregătireacomenzilor sunt într-o creştere continuă,mai ales datorită diversităţii produselor.încărcărilor uşoare şi permit optimizareacapacităţii Dvoastră de depozitare chiarşi într-un spaţiu redus.Rafturile SSI SCHAEFER de mare volumînlocuiesc rafturile de paleţi în cazulAcestea facilitează mai ales depozitareaobiectelor voluminoase.

Rafturi demare volumSisteme de rafturi de mare volumRafturi de mare volum WR 600Pagina C2C1

Sisteme de rafturi de mare volumWR 600 – Raftul ideal de mare volumSistemul flexibil de rafturi de mare volumde tipul WR 600 se adaptează tuturortipurilor de depozitare a mărfii, loculuişi spaţiului de depozitare. Perforare ladistanţă de 50 mm.Raftul semi greu este format din ramedisponibile în 3 înălţimi şi 4 adâncimi şidin traverse longitudinale disponibile în4 secţiuni. Puteţi ajusta coloanele raftuluiîn funcţie de necesităţile proprii.Elementele de construcţie standardizatepermit realizarea unei construcţii pe maimulte nivele. Pot fi realizate şi platforme.C2

iGRIALBASTRURAL 7037GENŢIANĂRAL 5010Rafturi de mare volum WR 600GALVANIZAT Capacitate de încărcareInstalarea sistemului WR 600maxim 4100 kg per ramă Raftpentru încărcături voluminoase ideal pentru mărfurivoluminoase cu profile de susţinere şi 4 tipuri diferitede traverse Sistem de extindere4 lungimi de coloană, 4 adâncimi de raft, înălţimi diferite Posibilitatea instalării rafturilor pe maimulte nivele cu platforme Perforare la distanţă de 50 mm Numeroase accesoriiPanouri dinconglomerat lemnPagina C6pentru instalaţii modulabile Modularitate conform normelor europeneTraverse de suportPagina C5RamePagina C4Panou deîncărcarePagina C7EtrierPagina C7Tuburi inserabilePagina C7Platouri din oţelPagina C6Panou de încărcarePlatou din oţel, încastratBarăConglomerat, încastratEtrierTraverse de suportC3

Sisteme de rafturi de mare volumiGALVANIZATRameRame WR 600 Capacitatea de încărcare a ramelorCapacitatea de încărcare autorizată pentru ramă depinde deînălţimea primului nivel de aşezare şi de profilul traversei aleasa.Valorile indicate se aplică în cazul rafturilor care cuprind minim5 coloane pe rând şi 2 perechi de traverse per coloanăÎnălţimeNivel deaşezarestocare pecoloanăÎnălţime raftstocare penivelLăţimeutilăc1 nivelde aşezareoloanăCapacitatea admisă500 mm750 mm1000 mm1250 mm1500 mmftf. raProProfil 60/40Capacitatea de încărcarea ramelorProfil 80/403500 kg3000 kg2700 kg2300 kg1800 kg4100 kg3800 kg3700 kg3400 kg2700 kgRamePentru a forma o ramă, barele din oţelgalvanizat laminat la rece, foarte rezistente, trebuie să fie fixate cu buloane latriangulaţiile orizontale şi diagonale.Se livrează nemontat.Înălţimea ramei 2200 mmArticolProf. rame(mm)R 61225R 61226R 61228R �lţimea ramei 2500 mmArticolProf. rame(mm)R 61255R 61256R 61258R �lţimea ramei 3000 mmC4ArticolProf. rame(mm)R 61305R 61306R 61308R 613015006008001050Ref.464520464550464580464610

iGALVANIZATRafturi de mare volum WR 600ALBASTRUTraverse suporţiCaleTraversesuporturiGENŢIANĂRAL 5010iTraverse suportşi accesorii WR 600Compatibile cu rafturile pentru paleţi PR 600Capitolul G, începând cu pagina G4Ancorare cu extensieProfil în ZZ 60/40AncorăriPentru garantarea stabilităţii rafturilor demare volum, este indispensabilă fixareaacestora de sol.Profil deschisST 60/40ArticolBA 10 SLProfil deschisB 80/40Ref.Ancorare cu expansiune M10 67030Profil deschisB 60/40Traverse suportConectoarele cu 3 cârlige sudate sau înşurubate pe profile garantează o asamblare eficace cu barelerafturilor. Sunt necesare 2 ştifturi de siguranţă (furnizate) pentru a evita desprinderea accidentală atraverselor.Finisare galvanizată sau vopsită (albastru genţiană, RAL 5010).LungimeGreutate admisăUCRef.Articoltraverse (mm)pe pereche (kg)Traverse suporturi profil deschis B 60/401500TR 1506 B1800TR 1806 B2200TR 2206 B2700TR 2706 180Traverse suporturi profil deschis B 80/401800TR 1808 B2200TR 2208 B2700TR 2708 B1000800700111———109230109270109300Traverse suporturi profil deschis ST 60/401500TR 1506 ST-V1800TR 1806 ST-V2200TR 2206 ST-V2700TR 2706 ——TR 1506 ST-G15001800TR 1806 ST-G2200TR 2206 ST-G2700TR 2706 ST-GTraverse suporturi profil în Z Z60/401500TR 1506 Z-V1800TR 1806 Z-V2200TR 2206 Z-V2700TR 2706 �——TR 1506 Z-GTR 1806 Z-GTR 2206 Z-GTR 2706 294701500180022002700Plăci de egalizarePentru compensarea denivelărilor solului,galvanizat.ArticolGrosime(mm)AP 60.51AP 60.5212Ref.143500143510Plăci izolatoarePlăcile izolatoare din plastic sunt necesarepentru evitarea fenomenelor de coroziune înmomentul instalării rafturilor pe soluri maipuţin compacte.ArticolIP 60.51Grosime (mm)1Ref.155250C5

iSisteme de rafturi de mare volumGALVANIZATPlatou din oţelPlanşeul nivelelorde aşezare şi platouri WR 600Conglomerat pentru traverse suporturi cu profil cu falţPanouri din conglomerat de instalat între traversele suporturi.Calitate : 22 mm, densitate normală.Încărcăturile indicate sunt valabile pentru o greutate repartizatăuniform.ArticolFSB 15-050-22-NAFSB 18-050-22-NAFSB 22-050-22-NAFSB 27-050-22-NAFSB 15-060-22-NAFSB 18-060-22-NAFSB 22-060-22-NAFSB 27-060-22-NAFSB 15-080-22-NAFSB 18-080-22-NAFSB 22-080-22-NAFSB 27-080-22-NAFSB 15-105-22-NAFSB 18-105-22-NAFSB 22-105-22-NAFSB 27-105-22-NAProf. rame(mm)Lungimetraverse (mm)Greutatecomp. 0305120305130305140305150Ref.Platouri din oţel pentru traverse suporturi cu profil cu falţuriPlatouri din tablă de oţel galvanizată Sendzimir, lăţime 200 sau 300 mm,de poziţionat între traversele suporturi datorită profilului cu falţ.Greutate admisă de 150 kg per platou cu o încărcătură repartizatăuniform.Set complet de platouri – Platouri de 200 mm şi 300 mmArticolPlatouri simple din oţel – Lăţime 200 mmC6ArticolProf. rame(mm)FPB 20-050-22-20AFPB 20-060-22-20AFPB 20-080-22-30AFPB 20-105-22-30A5006008001050Prof. rame(mm)Lungimetraverse (mm)Ref.SP 1550SP 1850SP 2250SP 2750SP 1560SP 1860SP 2260SP 109740109750109760109770SP 1580SP 1880SP 2280SP 0109800109810SP 1510SP 1810SP 2210SP atouri simple din oţel – Lăţime 300 mmRef.193220193240193260193280ArticolProf. rame(mm)FPB 30-050-22-20AFPB 30-060-22-20AFPB 30-080-22-30AFPB 3290

iGRIGALVANIZATSuport debidoaneRAL 7037Rafturi de mare volum WR 600ALBASTRUSeparatorToarteTuburi deinseratDistanţierde asociereGENŢIANĂRAL 5010 Obligaţii de marcareAccesorii WR 600prescripţiile asociaţiilor profesionale cer o marcare a instalaţiilor derafturi care să reia toate datele de încărcătură necesareSistem de rafturi :Anul construcţiei :Tipul rafturilor :Rafturi cu volum mareRef. :Înălţime rafturi :mmProf. rafturi :Nr. niveluri de depozitare :mmNivel de aşezare inferior :Profilul structurii :NivelLaţime utilăa traveeiProfilDistantiere de asociereSuport-canistre2 rafturi simple faţă plasate unul în spatele celuilalt pot fi legate între ele prin distanţiere deasociere astfel încât să formeze rafturi dublefaţă. Lungimea distanţierelor de asociere corespunde diferenţei dintre adâncimea raftuluişi palet/unitate de încărcare, plus 100 mm.Finisare vopsit : albastru genţiană, RAL 5010.Încastrare frontală în suporturile butoaielor,cu suprafaţa de depunere. Dimensiuni : 300 x350 mm. Finisare vopsită : gri RAL 7037.mm(suport superior)Greutatepe nivelmmkgmmkgmmkgmmkgGreutate pe travee utilă :SuportcanistrekgFRITZ SCHÄFER GMBHFritz-Schäfer-Straße 20 · D-57290 Neunkirchen/SiegerlandTel.: 49 / (0) 27 35 / 70 - 1 · Fax: 49 / (0) 27 35 / 70 - 6 94Cutiide retenţiePanou de încărcareAluminiu, fixare inclusă.ArticolLăţime(mm)Înălţime(mm)LSTS 7050420600Ref.Din peliculă adezivă din PVC.TS D 50 LSD 100 LSD 150 LSD 200 LSD 250 LSD 300 LSD 350 LSD 400 LSD 450 LSD 500 LS50100150200250300350400450500Ref.992305Panou de încărcare (ne il.)ArticolArticolRef.157300Accesorii de securitateîncepând cu pagina 0151200151210ArticolRef.KT 30116570SeparatorEtrierTuburiinserabilePentru depozitarea orizontală a plintelor din lemn, atuburilor etc. Reglabil la dist. de 50 mm, galvanizat.Pentru separarea traverselor în Z. Reglabil la distanţede 50 mm, galvanizat.Pentru separarea traverselor în Z. Reglabil la distanţede 50 mm, galvanizat.ArticolProf. rame(mm)Lungime(mm)APH 340APH 740500800340740Ref.ArticolProf. rame(mm)1812018110KTB 50KTB 80KTB S500800Protecţie etrierRef.15942015943039640ArticolLungime(mm)KRA 4170KRA 4300KRA 4950KRA turi de butoiSuporturi sudate pe corniere. Strat rotativ cu două role din oţel galvanizat montate pe rulment cu bile. De montat pe traverse de suport.Finisare vopsită : gri RAL 7037. Încărcarea admisă este de 210 kg.FixRotativArticolProf. rame(mm)FAS 80FAS 1058001050Ref.116900116520ArticolProf. rame(mm)FAD 80FAD 1058001050Ref.116910116560C7

0181_c00_c07_shorty_raster_illus2 2 05.05.2006 11:28:19 Uhr Sisteme de rafturi de mare volum Exigenţa gestiunii stocurilo