Transcription

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИН. П. БасайНІМЕЦЬКОМОВНІ ий посібник елективного курсу з німецької мовидля учнів старших класів профільної школиКиївВидавничий дім « Сам»2017

УДК811.112.2 (4 112.2) (076.6)Рекомендовано до друку вченою радоюІнституту педагогіки НАПН України(протокол 11 від 08.12.2016 року)Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах(лист ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” 21.1/12 -Г-234 від 15.06.2017)Рецензенти:С. В. Соколовська, заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи факультетуправа та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. пед. наук,доцент;В. Г. Булгакова, доцент кафедри методики навчання мов і літератури КВНЗ “Харківська академіянеперервної освіти”, канд. пед. наук, відмінник освіти України;А. П. Джурило, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інститутупедагогіки НАПН України, канд. пед. наук.Басай Н.П.Німецькомовні країни. Deutschsprachige Länder : навчальний посібникелективного курсу з німецької мови для учнів старших класів профільноїшколи / Басай Н.П. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96 с.ISBN«Німецькомовні країни» – це новий елективний курс з країнознавства, який міститьсучасну інформацію про країни, мова яких вивчається, і призначений для учнів 10-х і 11-хкласів загальноосвітніх навчальних закладів та шкіл з поглибленим вивченням німецькоїмови. Навчальний посібник містить автентичний мовний матеріал, дібраний відповідно доінтересів старшокласників, вправи і завдання на розвиток умінь учнів у всіх видах мовленнєвоїдіяльності. У посібнику широко використовується інтеграція знань з інших предметів. Вінорієнтований на використання вчителем сучасних освітніх технологій.УДК 811.112.2 (4 112.2) (076.6)ISBN Інститут педагогіки НАПН України, 2017 Басай Н.П., 2017 Видавничий дім «Сам», 2017

Шановні друзі!Пропонуємо Вам навчальний посібник елективного курсу «Німецькомовні країни» для учнів 10–11-х класів профільної школи, які бажають розширити свої знання про країни, мову яких вивчають.Він допоможе Вам розширити знання про культуру, історію, реалії та традиції німецькомовних країн,долучить до діалогу культур, сприятиме усвідомленню роль рідної мови і культури в порівнянні зкультурою інших народів.Зміст навчального посібника складається з дев’яти тематичних модулів (Lektionen), кожен з якихмістить кілька підтем. Тематику представлено таким чином, щоб викликати Ваш інтерес до подальшоговивчення німецької мови, оскільки тут враховано передбачувані профільні інтереси майбутніхфілологів, педагогів, істориків, географів, політологів, економістів, соціологів, дослідників тощо. Кожентематичний модуль включає тексти з певної тематики, вправи на закріплення мовного матеріалу таконтроль розуміння прочитаного або прослуханого, креативні завдання, проектні роботи.Після завершення елективного курсу Ви будете володіти: технікою швидкого й ефективного читання;різними способами конспектування; реферуванням та редагуванням сучасних автентичних матеріалів;умінням аналізувати і критично осмислювати авторський текст; навичками співставлення кількохджерел інформації і вмінням робити власні висновки; технікою усної і письмової презентації проекту,доповіді, статті залежно від висунутих вимог; досвідом розроблення і виконання проектів, соціологічнихдосліджень, опитувальників різного характеру; досвідом проведення дискусій, навчальних конференцій,круглих столів, анкетування, опитування щодо суспільної думки тощо.Ви також зможете систематизувати і поглиблювати знання про німецькомовні країни на основівивченого матеріалу; оперувати набутими країнознавчими знаннями у процесі побудови власнихвисловлювань; збирати, систематизувати та інтерпретувати культурознавчу інформацію, у інформаційно-довідкову літературу (зокрема, файли Інтернету та електронну довідковулітературу), газетно-журнальні матеріали, художню літературу і використовувати їх під час виконаннякультурознавчих проектів; обробляти інформацію і проводити порівняльний аналіз вивченогокраїнознавчого матеріалу: проводити аналогії, знаходити протиставлення і робити узагальнення підчас порівняння фактів, явищ культури й науки, подій у культурному житті німецькомовних країн іУкраїни; представляти свою країну і визначні пам’ятки німецькомовних країн в умовах .Бажаємо успіхів!3Автор і видавництво

LEKTION 1WISSENSWERTES ÜBER DEUTSCHLANDTHEMA 1. Deutschland in Zahlen und Fakten.Deutsche Landschaftsbilder1Welcher Text passt zu welchem Bild? Ordnen Sie zu.A Seit November 2005 ist Angela Merkel Bundeskanzlerin. Laut Forbes Magazine belegte sie 2014 den 1. Platz der mächtigsten Frauender Welt, sowie Platz 5 der mächtigsten Menschen der Welt.4

B Heute ist Frankfurt am Main ein wichtiges internationales Finanzzentrum und ein bedeutendes Industrie-, Messe- undDienstleistungszentrum. Eine Besonderheit der Stadt ist die Skyline, deshalb nennt man sie Mainhattan.C Deutschland ist für seine Brotsorten weltweit bekannt. Weit über 300 Arten werden im ganzen Land gebacken, und die unterscheidensich je nach Region nochmals. Auch in Kanada, Australien, Großbritannien, Indien und den USA sind deutsche Bäckereien zu finden.D Günter Grass war ein deutscher Schriftsteller, Bildhauer, Maler und Grafiker. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.Im Jahr 1999 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.E Die Berliner Mauer bestand vom 13. August 1961 bis zum Abend des 9. November 1989, als sie im Zuge der politischen Wendegeöffnet wurde.FIm Jahre 1949 wurden zwei deutsche Staaten: die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik(DDR) gegründet, die über 40 Jahre lang nebeneinander existierten.G Der Kölner Dom zählt zu den weltweit größten Kathedralen im gotischen Baustil. Seit 1996 gehört er zum UNESCO-Weltkulturerbe.Der Dom ist zudem die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Deutschlands.H Solche Strandkörbe sind in nahezu allen Urlaubsorten und Seebädern der Nord- und Ostsee zu finden und können von Frühjahr bisHerbst üblicherweise bei Strandkorbwärtern gemietet werden.IBayern ist das flächengrößte deutsche Bundesland, das für viele für wahre Gemütlichkeit, altes Brauchtum und eine überwältigendeLandschaft steht.JDie Endrunde der Fußball-WM fand vom 9. Juni bis zum 9. Juli 2006 zum zweiten Mal nach 1974 in Deutschland statt.Die Mannschaft Deutschlands belegte den dritten Platz.K Ähnlich wie der VW Käfer entwickelte sich der Trabant zu einem Kultfahrzeug mit umfangreichem atenHöchster BergLängste FlüsseGrößte StädteKfz-Kennzeichen2234567Bundesrepublik DeutschlandBerlindrei horizontale Streifen in Schwarz, Rot, Goldder einköpfige schwarze AdlerDas Lied der Deutschen (dritte Strophe)3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit)Deutschdemokratisch-parlamentarischer Bundesstaat (16Bundesländer)über 82,0 Millionen (bevölkerungsreichstes Land derEU), ca. 9,1 Millionen AusländerEuroca. 49,2 Millionen Christen (darunter 23,76 Millionenrömisch-katholisch und 22,27 Millionen evangelisch),4,4 Millionen Muslime, 270 000 Buddhisten, 200 000JudenMitteleuropaca. 357 375,62 km2Dänemark, Polen, Tschechische Republik, Österreich,Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, NiederlandeZugspitze (2963)Rhein: 865 km, Elbe: 727 km, Donau: 647 km (innerhalbDeutschlands)Berlin (über 3,5 Mio. Einwohner), Hamburg (ca. 1,86Mio.), München (ca. 1,45 Mio.), Köln (ca. 1,06 Mio.),Frankfurt am Main (732 688)DLesen Sie die Informationen im Steckbrief und stellen Sie Deutschland vor.Deutschland heißt offiziell Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesrepublik ist ein 5891011

3a Lesen Sie den Text und betiteln Sie ihn.Norddeutsches TieflandDie deutschen Landschaften sind außerordentlich vielfältig. Niedrige und hohe Gebirgszüge wechseln mit Hochflächen, Hügel-, Berg- undSeenlandschaften und weiten Ebenen. Von Norden nach Süden ist Deutschland in fünf große Landschaften geteilt: das Norddeutsche Tiefland,die Mittelgebirgsschwelle, die Oberrheinischen Tiefebene, das Süddeutsche Alpenvorland und der deutsche Teil der Alpen.Das Norddeutsche Tiefland prägen seenreiche, hügelige Landschaften, die von Heiden, Mooren und fruchtbaren Böden hin zurMittelgebirgsschwelle durchsetzt sind. Zu den Tieflandbuchten gehören die Niederrheinische, die Westfälische und die Sächsisch-ThüringischeBucht. Den Küsten vorgelagert sind in der Nordsee zahlreiche Inseln wie Borkum, Norderney, Sylt und Helgoland. In der Ostsee liegen Rügen,Hiddensee und Fehmarn. Die Ostseeküste ist teils sandige Flachküste, teils felsige Steilküste. Zwischen Nord- und Ostsee liegt das niedrigeHügelland der Holsteinischen Schweiz.Die Mittelgebirgsschwelle trennt den Norden vom Süden Deutschlands. Das Tal des Mittelrheins und die hessischen Senken dienen alsnatürliche Leitlinien des Nord-Süd-Verkehrs. Zu den Mittelgebirgen gehören Hunsrück, Eifel, Taunus und Westerwald. Im Herzen Deutschlandsfindet sich die Gebirgsinsel des Harzes. Im Osten liegen unter anderen der Bayerische Wald, das Fichtelgebirge und das Erzgebirge.Am Rande der Oberrheinischen Tiefebene liegen der Schwarzwald, der Spessart und die Schwäbische Alb.SchwarzwaldIn einem engen Tal zwängt sich der Rhein, die wichtigste Verkehrsachse in Nord-Süd-Richtung, durch das Rheinische Schiefergebirge.Das Süddeutsche Alpenvorland ist durch Hügel und große Seen im Süden, dazu weite Schotterebenen, das Unterbayerische Hügellandund die Donauniederung geprägt. Charakteristisch für diese Landschaft sind Moorgebiete, kuppenförmige Hügelketten mit Seen (Chiemsee,Starnberger See) und kleine Dörfer.Oberstdorf / Alpen6

Der deutsche Teil der Alpen zwischen dem Bodensee und Berchtesgaden umfasst nur einen schmalen Anteil dieses Gebirges. Er beschränkt sich auf die Allgäuer Alpen, die Bayerischen Alpen und die Berchtesgadener Alpen. Eingebettet in die Bergwelt der Alpen sind malerischeSeen, wie zum Beispiel der Königssee bei Berchtesgaden, und beliebte Fremdenverkehrsorte wie Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald.b Beantworten Sie die Fragen. Recherchieren Sie im Internet, wenn es nötig ist.1. Wie viele Großlandschaften gibt es in Deutschland? Wie heißen sie?2. Was ist das besondere an dem Norddeutschen Tiefland?3. Wie heißen die größten Inseln der Nord- und Ostsee?4. Was gehört zu den Mittelgebirgen?5. Wodurch ist das Süddeutsche Alpenvorland geprägt?4Benutzen Sie die Informationen aus dem Text (S. 6-7) und stellen Sie die Großlandschaften Deutschlands vor.THEMA 2. Zwei deutsche Staaten. Die Berliner Mauer.Die Vereinigung Deutschlands7

5Die folgenden Bilder spiegeln einen Teil der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg wider.a Schauen Sie sich die Bilder an. Tauschen Sie sich zu folgenden Fragen aus: Was ist auf den Bildern dargestellt? Wann war das? Was sind Gründe und Folgen dieser Ereignisse?b Welche Stimmung vermitteln diese Bilder? Warum?6Recherchieren Sie im Internet und beantworten Sie die folgenden Fragen:1. Wie wurde Deutschland geteilt?2. Was war der Grund der Teilung?3. Warum kam es zum Bruch in den Beziehungen der Alliierten?4. Welche Folgen hatte die Teilung für Deutschland?5. Welche Unterschiede zwischen den beiden deutschen Staaten und in welchen Bereichen gab es?6. Wie waren die Beziehungen in den 50er Jahren?7. Wie war die Lage der DDR-Bürger während der Teilung?8. Wie kam es zur Verbesserung der Beziehungen?7Klären Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe mit Hilfe des Lexikons.die Alliiertendie Besatzungszonedie Westsektorendie Staatengemeinschaftder Kalte Kriegder Ostblockdie Wende8Ergänzen Sie die Sätze mit den passenden Verben im Präteritum.1. Schon während des Krieges die Verbündeten über die ZukunftDeutschlands . (nachdenken)2. Nach der Aufteilung Deutschlands vier Besatzungszonen. (entstehen)3. Die drei westlichen Besatzungszonen einen eigenen deutschen Staat . (anstreben)4. In Ostdeutschland mit Hilfe der Sowjetunion die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) .5. Anfang der 50er Jahre begann der Kalte Krieg und die beiden deutschen Staatenimmer mehr. (sich durchsetzen)6. Die Regierung der DDR im Sommer 1961 eine militärisch bewachte Grenze zur BRD. (errichten)7. Viele DDR-Bürger versuchten über die Grenze in den Westen zu . (gelangen)8. Mitte der 80er Jahre Michail Gorbatschow in der Sowjetunion Reformen . (einleiten)9. Im Jahr 1990, nach dem Mauerfall, die beiden deutschen Staaten. (sich vereinigen)92016 jährten sich die friedliche Revolution und der Fall der Mauer zum 25. Mal. Diese Ereignisse waren Ergebnis, aber auchAuslöser tief greifender Veränderungen, die Deutschland und Europa Ende der 80er Jahre erfassten. Recherchieren Sie imInternet zu diesem Thema. Gehen Sie z.B. auf folgende Aspekte ein: Was hat sich verändert?Wie finden Deutsche diese Veränderungen?Welche Gefühle haben sie?Was wird wegen des Mauerfalls gedacht?THEMA 3. Die Bundesländer. Berlin – die Hauptstadt Deutschlands.GroßstädteBUNDESLÄNDER (IN DER REIHENFOLGE DER EINWOHNERZAHL)BundeslandEinwohner in MillionenFläche in km2HauptstadtNordrhein-Westfalenca. 17,87ca. 34 110,40DüsseldorfBayernca. 12,85ca. 70 550,11MünchenBaden-Württembergca. 10,88ca. 35 751,34StuttgartNiedersachsenca. 7,93ca. 47 614,82HannoverHessenca. 6,18ca. 21 115WiesbadenSachsenca. 4,08ca. 18 420,25DresdenRheinland-Pfalzca. 4,07ca. 19 854,36Mainz8

Berlinca. 3,52ca. 892-Schleswig-Holsteinca. 2,86ca. 15 799,65KielBrandenburgca. 2,48ca. 29 654,34PotsdamSachsen-Anhaltca. 2,25ca. 20 451,68MagdeburgThüringenca. 2,17ca. 16 202,14ErfurtHamburgca. 1,86ca. 755,30-Mecklenburg-Vorpommernca. 1,61ca. 23 213,70SchwerinSaarlandca. 1,00ca. 2 569SaarbrückenBremenca. 0,67ca. 419, 38-Bundesrepublik Deutschlandüber 82,0ca. 357 376Berlin10Was ist in ganz Deutschland gleich? Was ist in jedem Bundesland unterschiedlich? Lesen Sie die Begriffe, überlegen Sie unddiskutieren Sie im Kurs.Geld Feiertage Hauptstadt Verfassung Schulsystem Traditionen Sprache Regierung11a Lesen Sie den Text.BERLIN – DIE HAUPTSTADT DEUTSCHLANDSSeit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 ist Berlin wieder die Hauptstadt Deutschlands. Als Deutschland noch geteilt war, hatten diebeiden deutschen Staaten zwei verschiedene Hauptstädte: Die Hauptstadt der Bundesrepublik war Bonn und die Hauptstadt der DDR warBerlin, genauer gesagt Ostberlin. Denn nicht nur Deutschland war geteilt, sondern auch Berlin. Es gab Ostberlin und Westberlin. 28 Jahrelang, von 1961 bis 1989, war die Mauer offensichtliches Symbol der Teilung Berlins, Deutschlands und Europas. Heute ist die Mauer ausdem Stadtbild verschwunden und man kann sich kaum noch vorstellen, wie es früher war. Aber Denkmäler und Reste der Mauer erinnernnoch an die Teilung der Stadt. Berlin ist nicht nur die Hauptstadt Deutschlands, Berlin ist als Stadtstaat auch ein eigenes Bundesland undmit ca. 3,5 Millionen Einwohnern die größte deutsche Stadt. Berlin bietet viele Museen, Theater, Festivals und natürlich auch zahlreicheKneipen und Discos.Berlin ist auch für seine vielfältige Architektur bekannt. Neben dem Brandenburger Tor, dem Reichstag oder Kaiser-WilhelmGedächtniskirche gibt es auch viel moderne Architektur. Im Regierungsviertel und am Potsdamer Platz sind nach dem Fall der Mauer vieleneue Gebäude entstanden. Aber Berlin ist auch eine grüne Stadt, das heißt es gibt viel Wald und große Parks wie Grunewald oder Tiergarten.Außerdem fließen die Spree und die Havel durch Berlin und es gibt zahlreiche Kanäle und Seen.b Zum Verständnis: Bilden Sie Sätze.BerlinDie Hauptstadt der DDRDie MauerDenkmälerAm Potsdamer PlatzIn Berlinviele Parks.Ostberlin.3,5 Millionen Einwohner.viele moderne Gebäude.Symbol für die Teilung.die Spree.wieder Hauptstadt.zahlreiche Kneipen.an die Teilung Berlins.istgibt eshaterinnernfließtwar9

12Sehenswürdigkeiten in Berlin. Was passt zusammen? Lesen Sie und ordnen Sie zu.1.Das Nikolaiviertel ist das älteste Wohnviertel Berlins. Im Krieg wurde es fast völlig zerstört. Anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläumsrestaurierte man die Ruinen und baute neue Häuser mit Fassaden. Am originalgetreuesten sind die Bürgerhäuser hinter der zentral gelegenen Nikolaikirche.2.Der Bebelplatz sollte das Zentrum des geplanten Forum Fridericianum werden. Im Mai 1933 verbrannten hier die Nationalsozialistenrund 20.000 Bücher.3.Seit der Wiedervereinigung ist die Neue Wache die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschlands für die Opfer der Kriegeund des Nationalsozialismus.4.Der Checkpoint Charlie in der Friedrichstraße ist der ehemalige Kontrollpunkt zwischen dem sowjetischen mit dem amerikanischenSektor.5.Die East Side Gallery in Friedrichshain ist ein 1316 Meter langer Abschnitt der Berliner Mauer, der nach dem Mauerfall nicht zerstörtworden ist.6.Die heutige Oberbaumbrücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg war im 18. Jahrhundert ein Grenzübergang, der durch eineSchranke versperrt wurde. Nach der Verschiebung der Stadtgrenze wurde die einstige Holzbrücke durch eine dekorativere ersetzt, diean die ehemalige Torfunktion erinnern sollte.123456EINE STADT MIT CHARME UND LEBENSQUALITÄTDie Freie und Hansestadt Hamburg ist nach Berlin die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Die Alster und die Elbe mit ihren Fleeten undKanälen verleihen der Hafenstadt ein maritimes Flair, das für eine besondere Lebensqualität sorgt.Hamburg bezeichnet sich aufgrund seiner Lage tief am Mündungstrichter der Elbe gerne als das „Tor zur Welt“. Der Fluss beschert derStadt nicht nur hervorragende Wirtschaftsfaktoren, sondern sorgt auch zusammen mit der Alster für einen hohen Freizeitwert. Genießen SieSpaziergänge entlang des Wassers, machen Sie ein Picknick am Elbstrand oder lernen Sie die Stadt bei einerBootstour durch den Hafen und durch die Fleete der alten Speicherstadt kennen.10

Wie wär’s mit einem Musikclub auf der Reeperbahn, einem Konzert in der Staatsoper, einer Besichtigung der Kunsthalle, einemMuseumsbesuch oder einer Theateraufführung? Nicht zu vergessen die zahlreichen Musicals, die Hamburg als drittgrößter Musicalstandortder Welt bietet. So schön Hamburg auch ist, von hier aus lässt sich ideal die Welt erkunden.Das Stadtbild wird von den Türmen der fünf Hauptkirchen, darunter Hamburgs Wahrzeichen, der Hamburger Michel, geprägt. Weiterearchitektonische Sehenswürdigkeiten sind das Rathaus, das Chilehaus, der Hauptbahnhof sowie der Bahnhof Hamburg-Dammtor, die alteSpeicherstadt, der Fernsehturm, die Köhlbrandbrücke und der Alte Elbtunnel.Hamburg ist ein ausgesprochenes Shopping-Paradies. Von der Mönckebergstraße über die Fußgängerzonen und Passagen westlich undsüdwestlich der Binnenalster bis hin zum Schanzenviertel reicht das Angebot. Und auch, wer sich für Sport interessiert, kommt nicht zu kurz.Mit dem Volksparkstadion, der Color Line Arena, der Sporthalle Hamburg, der Alsterschwimmhalle und dem Millerntor-Stadion hat die Stadtgleich vier bedeutende Sportstätten zu bieten.13Richtig (R) oder falsch (F)? Lesen Sie und kreuzen Sie an.RFHamburg ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands.In Hamburg gibt es drei Flüsse mit Fleeten und Kanälen.Man nennt Hamburg das „Fenster der Welt“.Man kann entlang des Wassers spazieren gehen, Picknicks machen oder eine Bootstour unternehmen.Hamburg ist der drittgrößte Musicalstandort der Welt.In Hamburg gibt es nicht viele Kulturstätten.Der Hamburger Michel ist Wahrzeichen der Stadt.In Hamburg gibt es kaum Möglichkeiten zum Einkaufen.Hamburg hat vier bedeutende Sportstätten zu bieten.14Recherchieren Sie im Internet und finden Sie Antworten auf die Fragen.1.2.3.4.5.6.7.Welche Bundesländer grenzen an Hamburg?Wie alt ist Hamburger Hafen?Wofür ist Hamburg bekannt?Was ist typisch Hamburg?Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Hamburg?Welche Attraktionen gibt es in Hamburg für Jugendliche?Welche Fußballmannschaft ist in Hamburg sehr bekannt?THEMA 4. Arbeit und Lebensstandard.Berufe und Arbeitsmarkt. Industrie15Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen.25 JAHRE EINHEIT – EINHEITLICHE LEBENSVERHÄLTNISSE?Sind 25 Jahre Einheit (nach der vierzigjährigen Trennung) für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland eine Erfolgsstory?Die Meinungen gehen auseinander. Die einen betonen fortdauernde Unterschiede zwischen Ost und West, die anderen die erzieltenAnnäherungserfolge.Für beide Ansichten gibt es stichhaltige Argumente. Die östlichen Bundesländer hinken in der Tat mit ihrer Wirtschaftskraft immer nochden westlichen hinterher, erreichen nur knapp 77 % des Westniveaus. Dies bedeutet auch niedrigere Löhne. Die Arbeitslosigkeit ist höher alsim Westen, im Juni 2015 waren es 8,8 % (Ost) gegenüber 5,6 % (West). Andererseits stimmt auch: Seit 1990 hat sich die Wirtschaftsleistungje Einwohner im Osten verdreifacht, die verfügbaren Einkommen haben sich verdoppelt, die Renten verdreifacht. Experten sprechen von11

einer „Wohlstandsexplosion“, wenn sie die Ex-DDR mit den übrigen ehemaligenOstblockstaaten vergleichen, zu denen sie bis 1990 gehörte.1990 (nach 40 Jahren Planwirtschaft) in die Marktwirtschaft entlassen, erwies sichdie DDR-Wirtschaft zunächst als nicht wettbewerbsfähig. Die Hoffnung erfüllte sichnicht, dass mit Einführungder DM in der DDR ebenso automatisch ein Wirtschaftswunder ausbrechen würdewie 1948 im Westen.Überhaupt entwickelte sich vieles ganz anders als geplant oder gehofft undkostete mehr Geld als zuerst vermutet. Insgesamt flossen von 1990 bis heute – je nachBerechnungsmethode – 1 500 Milliarden bis 2 000 Milliarden Euro in den „Aufbau Ost“.Fehlentwicklungen vor Ort blieben nicht aus. Ohne Fingerspitzengefühl wurdenz.T. westdeutsche Strukturen mit Regelungen bis ins Kleinste den DDR-Verhältnisseneinfach übergestülpt, Glücksritter und Spekulanten kamen ins Land, die die schnelleMark machen wollten und DDR-Bürger trickreich hinters Licht führten. So mancherKarrierist aus dem 3. und 4. Glied Westdeutschlands trat überheblich als „Besserwessi“ auf.Die Ostdeutschen haben ihren Beitritt von 1990 nicht bereut, obwohl er manchen auch viel abverlangte. 2014 antworteten sie auf dieFrage von infratest dimap (im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks), ob ihnen die deutsche Vereinigung alles in allem eher Vorteile odereher Nachteile gebracht habe, zu 75 % eher Vorteile. Von der nachgewachsenen Generation, den 14–29 jährigen, meinten dies sogar 96 %.1.2.3.4.5.6.7.Wie hat sich der Lebensstandard in Deutschland heute im Vergleich zu vor 25 Jahren verändert?Warum bekommen die Ostbürger weniger Lohn als die Westbürger?Was hat sich in Ostdeutschland seit 1990 geändert?Wie viel Geld fließt von 1990 bis heute in den „Aufbau Ost“?Hat sich die Hoffnung erfüllte, dass mit Einführung der DM in der DDR ebenso automatisch ein Wirtschaftswunder ausbrechen würdewie 1948 im Westen?Haben die Ostdeutschen ihren Beitritt von 1990 bereut?Welche Vorteile hat ihnen die Vereinigung gebracht?16Beschreiben Sie die Bilder und ordnen Sie sie den einzelnen Bereichen zu.Bild 1Bild 2Bild 3Bild 4Bild 5Bild 6LandwirtschaftIndustrieDienstleistung17In welchem Bereich arbeiten heute die meisten Menschen in Deutschland? In welchem Bereich waren vor 100 Jahren die meistenbeschäftigt? Recherchieren Sie im Internet und tragen Sie Ihre Schätzungen in die Tabelle ein.Beschäftigte in %heuteLandwirtschaftIndustrieDienstleistung18In welchem Bereich arbeiten die meisten Menschen in Ihrem Land?12vor 100 Jahren

LEKTION 2SCHULE UND AUSBILDUNGTHEMA 1. Schulsystem in Deutschland.Kritische Ansichten über das deutsche Schulsystem1Was wissen Sie über das deutsche Schulsystem? Diskutieren Sie im Kurs.2Lesen Sie den Text, machen Sie Notizen und stellen Sie jeden Schultyp vor.DEUTSCHES SCHULSYSTEMSchulpflicht besteht bis zum 18. Lebensjahr. Nach vier (Berlin undBrandenburg: sechs) Jahren Grundschule haben die Schüler die Wahlzwischen verschiedenen Schularten des Sekundarbereichs I, zwischen derHauptschule, der Realschule, dem Gymnasium oder der Gesamtschule.Außerdem gibt es Sonderschulen mit speziell ausgebildeten Lehrern für lernschwache und behinderte Kinder. Der Religionsunterricht ist ordentlichesLehrfach, wobei die Eltern über die Teilnahme entscheiden. Ab 14 können dieSchüler selbst bestimmen, ob sie dabeibleiben wollen oder nicht. Anstelle desReligionsunterrichts wird in fast allen Ländern Ethik-Unterricht angeboten.Die Grundschule dauert vier Jahre. Dort werden die Fächer Deutsch,Mathematik, Sachkunde, Religion, Sport, Kunst und Musik unterrichtet. Abder dritten Klasse lernen die Kinder Englisch. Der Stundenplan enthält 2618 Wochenstunden. Eine Schulstunde dauert in Deutschland 45 Minuten.Sie endet meist zwischen 12 und 13 Uhr. Es gibt dazwischen mindestenseine große Pause, die 15 oder 23 Minuten dauert und zusätzlich gibt es kleine ca. 5-minütige Pausen. Am Nachmittag haben die Schüler frei, aber siemüssen dann noch ihre Hausaufgaben machen. Viele Schüler gehen dannauch schon den ersten Hobbys nach: sie lernen ein Instrument, gehen in denTanzunterricht oder machen andere Sportaktivitäten.Die Hauptschule ist eine Schulart des Sekundarbereichs I imAnschluss an die vierjährige Grundschule und vermittelt grundlegendeallgemeine Bildung. Sie wird nach dem 9. oder 10. Schuljahr mit dem„Hauptschulabschluss“ beendet. Die meisten machen anschließend eineLehre und besuchen gleichzeitig die Berufsschule. Viele Schüler hängennoch den „qualifizierten“ zentralen Abschluss („Quali“) an und haben dadurch bessere Chancen, eine Lehrstelle zu finden. Wer die Hauptschule ohneAbschluss verlässt oder keine Lehrstelle gefunden hat, kann sich für dasBerufsfortbildungsjahr entscheiden, das an Berufsschule angeboten wird. DieHauptschule hat an Ansehen verloren und die Schulabgänger haben auf demLehrstelle- und Arbeitsmarkt deutlich schlechtere Chancen.Die Realschule ist eine Schulart des Sekundarbereichs I im Anschlussan die Grundschule und vermittelt eine erweiterte allgemeine Bildung. Siewird nach dem 10. Schuljahr mit dem „Realschulabschluss“ beendet. Diesermittlere Schulabschluss berechtigt zum Besuch einer Berufsfachschuleoder Fachoberschule. Er gilt als Voraussetzung für eine mittlere Laufbahnin Wirtschaft oder öffentlichem Dienst. Die Realschule ist heute dabei, dieHauptschule zu verdrängen.Das Gymnasium ist eine Schulart des Sekundarbereichs I und IIund vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die nach 13, in Zukunftschon nach 12 Schuljahren mit dem Abitur abgeschlossen wird und zurHochschulreife führt. Die Einführung des achtjährigen Gymnasiums inBayern (statt 9 Jahren) hat zu Überlastung der Schüler und zu heftigenProtesten von Elternseite geführt.Die Gesamtschule umfasst alle drei Schularten – Hauptschule,Realschule und Gymnasium. In der Regel betreut sie die Kinder bis zum 10.Schuljahr. In einzelnen Ländern führt sie bis zum Abitur.Die Ganztagsschulen gibt es in Deutschland noch nicht lange, aberihre Zahl wächst in verschiedenen Bundesländern. Das Interesse besondersbei Schülern und Eltern steigt. Noch zu verbessern ist die Verzahnung vonFreizeit und Unterricht und die Qualität des Angebots.13

3Kennen Sie die alternativen Schulen in Deutschland? Welche sind das? Berichten Sie kurz über jedes Schultyp nach den Punkten: 4Was für ein Schultyp ist das?Zu welchem Bereich gehört die Schule?Welche Bildung vermittelt diese Schule?Führt die Schule zur Hochschulreife?Richtig (R) oder falsch (F)? Lesen Sie und kreuzen Sie an.KRITISCHE ANSICHTEN ÜBER DAS DEUTSCHE SCHULSYSTEMSeit der ersten PISA-Studie (Programme for International Student Assessment)2001 steht fest, dass deutsche Schüler nur mittlere Plätze im internationalen Vergleicheinnehmen. Nach allgemein großem Entsetzen wurden Reformen angepackt. NeueBildungsstandards wurden richtungs-weisend. In vielen Schulen wird gefördert undexperimentiert. Aber es gibt noch ausreichend Kritikpunkte: Es fehlen Erzieherinnenim Kindergarten und Lehrer/innen in der Schule. Schüler sollten individuell gefördertwerden, dafür fehlen auch Schulpsychologen. Die Zahl der Schulabbrecher ist zu groß.Nach Verlassen der Schule sind viele Schüler nicht ausreichend qualifiziert für dieAusbildung. Grundsätzlich wird das mehrgliedrige Schulsystem infrage gestellt. DieSchüler werden zu früh, d.h. meist nach der vierten Klasse, vor eine zukunftsweisendeEntscheidung gestellt: Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. (Aber: Mittelschule oder Gymnasium in Sachsen.) Der Notendurchschnittentscheidet und vor allem die soziale Herkunft. Das Schulsystem benachteiligt Kinder aus bildungsfernen und sozial schwachen Familiensowie Kinder mit Migrantenhintergrund gegenüber ca. 10% gut ausgebildeten Schülern,deren Aufstieg gesichert ist. Der Ausbau von Ganztagsschulen verläuft stockend. Esgeht heute um mehr Chancengleichheit und soziale Gerechtigkeit und damit um dieZukunft des Landes. Beschlossen wurde: Mehr Sprachförderung im Kindergarten (inallen Bundesländern) und Halbierung der Zahl der Schulabbrecher und der jungenErwachsenen ohne Berufsabschluss.Alle Bereiche der Gesellschaft fühlen sich angesprochen, aktiv zu werden, damitdie Schule besser wird. Seit einiger Zeit gibt es ein neues Phänomen: Schüler gründen Juniorfirmen: Kioske, Reisebüros oder Internetagenturen. Diese Firmen sindSchüleraktiengesellschaften, die Wertpapiere herausgeben und Sponsoren suchen.Schüler gehen auch auf die Straße: im Herbst 2008 demonstrierten sie bundesweit fürbessere Schulen und eine bessere Ausbildung („Kostenlose Bildung für alle“).R1. Die deutschen Schüler nehmen laut PISA-Studie nur mittlere Plätze ein.2. Als Folge wurden Reformen des Schulsystems angepackt.3. In der Schule fehlen keine Lehrer/innen und im Kindergarten keine Erzieherinnen.4. Es fehlen auch Schulpsychologen.5. Die Zahl der Schulabbrecher ist nicht groß.6. Nach der Schule sind viele Schüler für die Ausbildung nicht vorbreitet.7. Die Schüler wählen zu

Das Süddeutsche Alpenvorland ist durch Hügel und große Seen im Süden, dazu weite Schotterebenen, das Unterbayerische Hügelland und die Donauniederung geprägt. Charakteristisch für diese Landschaft sind Moorgebiete, kuppenförmige Hügelketten mit Seen (Chiemse