Transcription

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)XIX. kapitolaPORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉNÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)Nezahŕňa: pôrodné poranenie (P10 - P15)pôrodnícke poranenie (O70 - O71)Kapitola obsahuje tieto skupiny položiekS00 - S09 Poranenia hlavyS10 - S19 Poranenia krkuS20 - S29 Poranenia hrudníkaS30 - S39 Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvyS40 - S49 Poranenia pleca a ramenaS50 - S59 Poranenia lakťa a predlaktiaS60 - S69 Poranenia zápästia a rukyS70 - S79 Poranenia bedra a stehnaS80 - S89 Poranenia kolena a predkoleniaS90 - S99 Poranenia členka a nohyT00 - T07 Poranenia postihujúce viaceré oblasti telaT08 - T14 Poranenia bližšie neurčených častí trupu, končatiny alebo oblastí telaT15 - T19 Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným otvoromT20 - T32 Popáleniny a poleptaniaT33 - T35 OmrzlinyT36 - T50 Otrava liečivami, liekmi a biologickými látkamiT51 - T65 Toxické účinky látok používaných prevažne mimo lekárstvaT66 - T78 Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčinT79Daktoré včasné komplikácie úrazovT80 - T88 Komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené indeT90 - T98 Neskoré následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčinV tejto kapitole sa používa časť S na kódovanie rozličných druhov úrazov jednotlivých oblastí tela;časť T zahŕňa poranenia viacerých alebo bližšie neurčených oblastí tela, ako aj následky iných vonkajšíchpríčin. V názvoch viacpočetných poranení predložka s označuje postihnutie na oboch miestach, kýmspojka a vyjadruje, že ide o postihnutie na jednom alebo druhom mieste, prípadne na oboch miestach.Princíp kódovania podľa viacerých položiek treba dodržiavať vždy, kde sa to dá. Kombinačné položkypre viacpočetné poranenia sa vytvorili pre tie prípady, keď nie je dostatočne presne označený charakterjednotlivých poranení, ako aj na tabeláciu primárnych príčin, keď je vhodnejšie uviesť jediný kód.V ostatných prípadoch viacnásobných poranení sa majú jednotlivé poranenia kódovať osobitne. V tejtosúvislosti treba poukázať na pravidlá a smernice kódovania chorobnosti a príčin smrti v 2. diele.Časti S a T00 - T14, ako aj T90 - T98 so vzťahom k jednotlivým oblastiam tela obsahujú typy poranenís trojmiestnou klasifikáciou, ako sa tu súhrnne uvádzajú.POVRCHOVÉ PORANENIEZahŕňa: odreninu (oškrenie)pľuzgier (nie po popálení)zmliaždenie vrátane podliatiny a hematómuporanenie povrchovým cudzím telesom (trieska) bez väčšej otvorenej ranyuštipnutie hmyzom (nejedovatým)OTVORENÁ RANAZahŕňa: uhryznutie zvieraťomrezná ranatržná rana595

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔBbodná rana (pichnutie) NS s (penetrujúcim) cudzím telesomZLOMENINYZahŕňa:Zlomeninu zatvorenúdrvivú s predĺženým hojením alebo bez nehovtlačenú s predĺženým hojením alebo bez nehonadvihnutú s predĺženým hojením alebo bez nehonalomenie s predĺženým hojením alebo bez nehosubperiostálnu s predĺženým hojením alebo bez nehozaklinenú s predĺženým hojením alebo bez neholineárnu s predĺženým hojením alebo bez nehopochodovú s predĺženým hojením alebo bez nehojednoduchú s predĺženým hojením alebo bez nehoepifyzeolýzu s predĺženým hojením alebo bez nehošpirálovitú s predĺženým hojením alebo bez neho otvorenúviacnásobnú s predĺženým hojením alebo bez nehoinfikovanú s predĺženým hojením alebo bez nehostrelnú s predĺženým hojením alebo bez nehopichnutím s predĺženým hojením alebo bez nehos cudzím telesom s predĺženým hojením alebo bez nehoNezahŕňa: Zlomeninu patologickú (M84.4) s osteoporózou (M80.-) námahovú (M84.3)v zlom postavení zahojenú zlomeninu (M84.0)nezahojenú zlomeninu (pseudoartrózu) (M84.1)VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIEZahŕňa: om úrazu výron krvi do kĺbu kĺbového puzdra väzu pretrhnutie kĺbového puzdra väzu subluxáciu kĺbového puzdra väzu natrhnutie kĺbového puzdra väzuPORANENIE NERVOV A MIECHYZahŕňa: úplné alebo neúplné poškodenie miechyporušenie súvislosti nervov a miechy následkom úrazu prerušenie nervu krvácanie do miechy (hematomyélia) ochrnutie (prechodné) paraplégiu quadruplégiuPORANENIE CIEVPatrí sem: odtrhnutie cievyrezná rana cievytržná rana cievypoúrazová cieva aneuryzma alebo fistula cievy(artériovenózna) cieva596.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98) hematóm tepny cievy trhlina cievyPORANENIE SVALU A ŠĽACHYZahŕňa: odtrhnutie svalu alebo šľachyreznú ranu svalu alebo šľachytržnú ranu svalu alebo šľachyúrazové roztrhnutie svalu alebo šľachyDRVIVÉ PORANENIATRAUMATICKÁ AMPUTÁCIAPORANENIE VNÚTORNÝCH ORGÁNOVZahŕňa: poranenie tlakovou vlnou (výbuchom)zmliaždenie vnútorných orgánovporanenie otrasom vnútorných orgánovdrvenie vnútorných orgánovroztrhnutie vnútorných orgánovnásledkom úrazu vnútorných orgánov hematóm vnútorných orgánov pichnutie (bodná rana) vnútorných orgánov pretrhnutie vnútorných orgánov natrhnutie vnútorných orgánovINÉ A BLIŽŠIE NEURČENÉ PORANENIAPORANENIA HLAVY (S00 - S09)Zahŕňa:poranenia ucha oka tváre [každá časť] ďasna čeľustí oblasť temporomandibulárneho kĺbu ústnej dutiny podnebia periokulárnej oblasti vlasatej časti hlavy jazyka zubovNezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - T32)následky účinku cudzích telies v uchu (T16) hrtane (T17.3) ústach (T18.0) nose (T17.0 - .1) hltane (T17.2) na vonkajšom oku (T15.-)omrzliny (T33 - T35)uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)S00POVRCHOVÉ PORANENIE HLAVYNezahŕňa: zmliaždenie mozgu (difúzne) (S06.2) ložiskové (S06.3)poranenie oka a očnice (S05.-)597

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔBS00.0Povrchové poranenie vlasatej časti hlavyS00.1Zmliaždenie mihalnice a okoloočnej oblasti.Periokulárny hematómNezahŕňa: zmliaždenie očnej gule a vnútroočnicových tkanív (S05.1)S00.2Iné povrchové poranenia mihalnice a okoloočnej oblastiNezahŕňa: povrchové poranenie spojovky a rohovky (S05.0)S00.3Povrchové poranenie nosaS00.4Povrchové poranenie uchaS00.5Povrchové poranenie pery a ústnej dutinyS00.7Mnohopočetné povrchové poranenia hlavyS00.8Povrchové poranenie iných častí hlavyS00.9Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej častiS01OTVORENÁ RANA HLAVYNezahŕňa: dekapitáciu (S18)poranenie oka a očnice (S05.-)traumatickú amputáciu časti hlavy (S08.-)S01.0Otvorená rana vlasatej časti hlavyNezahŕňa: odtrhnutie vlasatej časti hlavy (S08.0)S01.1Otvorená rana mihalnice a okoloočnej oblastiOtvorená rana mihalnice a periokulárnej oblasti s postihnutím slzných ciest alebo bez nehoS01.2Otvorená rana nosaS01.3Otvorená rana uchaS01.4Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblastiS01.5Otvorená rana pery a ústnej dutinyNezahŕňa: dislokáciu zuba (S03.2) zlomeninu zuba (S02.5)S01.7Mnohopočetné otvorené rany hlavyS01.8Otvorená rana iných častí hlavyS01.9Otvorená rana hlavy bližšie neurčenej častiS02ZLOMENINA LEBKY A TVÁROVÝCH KOSTÍPoznámka:Pre prvé kódovanie zlomenín lebky a kostí tváre s pridruženýmvnútrolebkovým poranením pozri pravidlá a smernice na kódovaniechorobnosti a príčin smrti v 2. diele.Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používaťviacnásobné kódovanie na identifikáciu zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez označeniazatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.0 zatvorená.1 otvorenáS02.0Zlomenina lebkovej klenbyČelová kosťTemenná kosťS02.1Zlomenina spodiny lebkyJama predná stredná zadnáZáhlavie598

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)Klenba očniceDutiny (a) čuchové (ethmoidales) čelová (frontalis)Klinová kosť - os sphenoidaleSpánková kosť - os temporaleNezahŕňa: očnicu NS (S02.8)spodinu očnice (S02.3)S02.2Zlomenina nosových kostíS02.3Zlomenina spodiny očniceNezahŕňa: očnicu NS (S02.8)S02.4Zlomenina jarmovej kosti a čeľusteklenbu očnice (S02.1)MaxilaVrchné ďasno (kosť)Jarmová kosťS02.5Zlomenina zubaS02.6Zlomenina sánkyZlomený zubSpodné ďasnoS02.7Viacnásobné zlomeniny zahŕňajúce lebku a kosti tváreS02.8Zlomeniny iných kostí lebky a tváreAlveolusOčnica NSPodnebieNezahŕňa: očnicovú klenbu (S02.3) spodinu (S02.1)S02.9Zlomenina kostí lebky alebo tváre bližšie neurčenej častiS03VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOVHLAVYS03.0Vykĺbenie sánkySánka (chrupka) (meniscus)MandibulaTemporomandibulárny kĺbS03.1Dislokácia chrupkovej nosovej priehradkyS03.2DislokáciaS03.3Dislokácia iných a nešpecifikovaných častí hlavyS03.4Vyvrtnutie a natiahnutie sánkyTemporomandibulárny (kĺb) (väz)S03.5Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a nešpecifikovaných častí hlavyS04PORANENIE HLAVOVÝCH NERVOVS04.0Poranenie zrakového nervu a zrakových ciestSkríženie zrakového nervu - chiasma opticumDruhý hlavový nervZraková kôraS04.1Poranenie okohybného nervu - nervi oculomotoriiTretí hlavový nerv599

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔBS04.2Poranenie kladkového nervu - nervi trochlearisŠtvrtý hlavový nervS04.3Poranenie trojklaného nervu - nervi trigeminiS04.4Poranenie odťahujúceho nervu - nervi abducentisPiaty hlavový nervŠiesty hlavový nervS04.5Poranenie tvárového nervu - nervi facialisSiedmy hlavový nervS04.6Poranenie sluchového nervu - nervi acusticiS04.7Poranenie vedľajšieho nervu - nervi accessoriiÔsmy hlavový nervJedenásty hlavový nervS04.8Poranenie iných hlavových nervovJazykovohltanový nerv - nervus glossopharyngeus (deviaty hlavový)Podjazykový nerv - nervus hypoglossus (dvanásty hlavový)Čuchové vlákna - fila olfactoria (prvý hlavový)Blúdivý nerv - nervus vagus (desiaty hlavový)S04.9Poranenie nešpecifikovaného hlavového nervuS05PORANENIE OKA A OČNICENezahŕňa: poranenie okohybného (tretieho) nervu (S04.1)poranenie zrakového (druhého) nervu (S04.0)otvorená rana mihalnice a okoloočnej oblasti (S01.1)zlomenina kostí očnice (S02.1, .3, .8)povrchové poranenie mihalnice (S00.1 - .2)S05.0Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom teleseNezahŕňa: cudzie teleso vo vaku spojovky (T15.1)S05.1Zmliaždenie očnej gule a vnútroočnicových tkanívcudzie teleso v rohovke (T15.0)Úrazové zakrvácanie do prednej očnej komory (hyphaema)periokulárny hematóm NS (S00.1)zmliaždenie mihalnice a periokulárnej oblasti (S00.1)Nezahŕňa:S05.2Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkanivaS05.3Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkanivaS05.4Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez nehoNezahŕňa: zadržané (staré) cudzie teleso v očnici po penetrujúcom poranení (H05.5)S05.5Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesomNezahŕňa: zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso (H44.6 - H44.7)S05.6Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesaS05.7Vytrhnutie okaBližšie neurčená tržná ranaBližšie neurčená penetrácia okaTraumatická enukleáciaS05.8Iné poranenie oka a očniceS05.9Poranenie oka a očnice, bližšie neurčená časťPoranenie slzných ciestNešpecifikované poranenie oka600.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)S06VNÚTROLEBKOVÉ PORANENIEPoznámka:Na prvotné kódovanie vnútrolebkových poranení s pridruženýmizlomeninami pozri pravidlá a smernice na kódovanie chorobnosti a príčinsmrti v 2. diele.Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používaťviacnásobné kódovanie na identifikovanie vnútrolebkového poranenia a otvorenejrany :.0 bez otvorenej vnútrolebkovej rany.1 s otvorenou vnútrolebkovou ranouS06.0Otras mozguCommotio cerebriS06.1Poúrazový opuch mozguS06.2Difúzne poranenie mozguMozgové zmliaždenie - contusio NS natrhnutie - laceratio NSÚrazové stlačenie (kompresia) mozgu NSS06.3Ložiskové poranenie mozguLožiskové mozgové zmliaždenie natrhnutie úrazové mozgové krvácanieS06.4Epidurálne krvácanieExtradurálne krvácanie (po úraze)S06.5Subdurálne krvácanie po úrazeS06.6Poúrazové subarachnoidálne krvácanieS06.7Vnútrolebkové poranenie s predĺženou kómouS06.8Iné vnútrolebkové poraneniaPoúrazové krvácanie mozočkové vnútrolebkové NSS06.9Vnútrolebkové poranenie bližšie neurčenéPoranenie mozgu NSNezahŕňa: poranenie hlavy NS (S09.9)S07DRVIVÉ PORANENIE HLAVYS07.0Drvivé poranenie tváreS07.1Drvivé poranenie lebkyS07.8Drvivé poranenie iných častí hlavyS07.9Drvivé poranenie nepresne určených častí hlavyS08TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA ČASTI HLAVYS08.0Odtrhnutie vlasatej časti hlavyS08.1Traumatická amputácia uchaS08.8Traumatická amputácia iných častí hlavyS08.9Traumatická amputácia bližšie neurčenej časti hlavyNezahŕňa: dekapitáciu (S18)601

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔBS09INÉ A NEPRESNE URČENÉ PORANENIA HLAVYS09.0Poranenia ciev hlavy nezatriedené indeNezahŕňa: poranenie mozgových ciev (S06.-) precerebrálnych ciev (S15.-)S09.1Poranenie svalu a šľachy hlavyS09.2Traumatické roztrhnutie bubníkaS09.7Viacnásobné poranenia hlavyPoranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S00 - S09.2S09.8Iné bližšie určené poranenia hlavyS09.9Bližšie neurčené poranenie hlavyPoranenie tváre NS ucha NS nosa NSPORANENIA KRKU (S10 - S19)Zahŕňa:poranenia šije nadkľúčnej oblasti hrdlaNezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - T32)účinky cudzích telies v hrtane (T17.3) pažeráku (T18.1) hltane (T17.2) priedušnici (T17.4)zlomeninu chrbtice NS (T08)omrzlinu (T33 - T35)poranenie miechy NS (T09.3) trupu NS (T09.-)uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)S10POVRCHOVÉ PORANENIE KRKUS10.0Zmliaždenie hrdlaKrčný pažerákHrtanHltanPriedušnicaS10.1Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krkuS10.7Viacnásobné povrchové poranenia krkuS10.8Povrchové poranenie iných častí krkuS10.9Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krkuS11OTVORENÁ RANA KRKUNezahŕňa: dekapitáciu (S18)S11.0Otvorené poranenie hrtana a priedušnicePriedušnica NS krčná časťNezahŕňa: hrudníkovú časť priedušnice (S27.5)602.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)S11.1Otvorená rana štítnej žľazyS11.2Otvorená rana hltana a krčného pažerákaNezahŕňa: pažerák NS (S27.8)S11.7Viacnásobné otvorené rany v krkuS11.8Otvorená rana iných častí krkuS11.9Otvorená rana bližšie neurčenej časti krkuS12ZLOMENINA KRČNEJ CHRBTICEZahŕňa:cervikálny (u) oblúk stavca chrbticu tŕňový výbežok priečny výbežok stavceĎalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používaťviacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez údajazatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.0 zatvorená.1 otvorenáS12.0Zlomenina prvého krčného stavcaNosič - atlasS12.1Zlomenina druhého krčného stavcaČapovec - axisS12.2Zlomenina iného špecifikovaného krčného stavcaNezahŕňa: viacnásobné zlomeniny krčnej chrbtice (S12.7)S12.7Viacnásobné zlomeniny krčnej chrbticeS12.8Zlomenina iných častí krkuJazylkaHrtanŠtítna chrupkaPriedušnicaS12.9Zlomenina krku bližšie neurčenej častiZlomenina krčnej chrbtice NS stavca NSS13VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOVKRKUNezahŕňa: puknutie alebo premiestnenie (neúrazové) krčnej medzistavcovej platničky(M50.-)S13.0Úrazové puknutie krčnej medzistavcovej platničkyS13.1Premiestnenie (vykĺbenie) krčného stavcaS13.2Premiestnenie inej a bližšie neurčenej časti krkuS13.3Viacnásobná dislokácia krkuS13.4Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbticeKrčná chrbtica NSPredný pozdĺžny väz krkuAtlantoaxiálne kĺbyAtlantookcipitálne kĺbyŠľahové poranenie - whiplash injury603

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔBS13.5Vyvrtnutie a natiahnutie štítnej oblastiPrstienkovokrhlový (kĺb) (väz)Prstienkovoštítny (kĺb) (väz)Štítna chrupkaS13.6Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krkuS14PORANENIE KRČNÝCH NERVOV A KRČNEJ MIECHYS14.0Otras a opuch krčnej miechyS14.1Iné a bližšie neurčené poranenia krčnej miechyPoranenie krčnej miechy NSS14.2Poranenie krčného nervového koreňaS14.3Poranenie plecovej spletiS14.4Poranenie periférnych krčných nervovS14.5Poranenie krčnej sympatikovej spletiS14.6Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervovS15PORANENIE CIEV KRKUS15.0Poranenie krčniceKrčnica (spoločná) (vonkajšia) (vnútorná)S15.1Poranenie chrbticovej tepnyS15.2Poranenie vonkajšej hrdlovej žilyS15.3Poranenie vnútornej hrdlovej žilyS15.7Viacnásobné poranenie krčných cievS15.8Poranenie iných krčných cievS15.9Poranenie bližšie neurčených krčných cievS16PORANENIE SVALOV A ŠLIACH KRKUS17DRVIVÉ PORANENIE KRKUS17.0Drvivé poranenie hrtana a priedušniceS17.8Drvivé poranenie iných častí krkuS17.9Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krkuS18TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA NA KRČNEJ ÚROVNIDekapitáciaS19INÉ A BLIŽŠIE NEURČENÉ PORANENIA KRKUS19.7Viacnásobné poranenia krkuPoranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S10 - S18S19.8Iné bližšie určené poranenia krkuS19.9Bližšie neurčené poranenia krkuPORANENIA HRUDNÍKA (S20 - S29)Zahŕňa:604poranenia prsníka hrudníkovej steny medzilopatkovej oblasti.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)Nezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - T32)účinky cudzieho telesa v prieduške (T17.5) pľúcach (T17.8) pažeráku (T18.1) priedušnici (T17.4)zlomenina chrbtice NS (T08)omrzlina (T33 - T35)poranenia pazuchy (S40 - S49) kľúčnej kosti (S40 - S49) oblasti lopatky (S40 - S49) pleca (S40 - S49) miechy NS (T09.3) trupu NS (T09.-)uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)S20POVRCHOVÉ PORANENIE HRUDNÍKAS20.0Zmliaždenie prsníkaS20.1Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníkaS20.2Zmliaždenie hrudníkaS20.3Iné povrchové poranenia prednej hrudníkovej stenyS20.4Iné povrchové poranenia zadnej hrudníkovej stenyS20.7Viacnásobné povrchové poranenia hrudníkaS20.8Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníkaHrudníková stena NSS21OTVORENÁ RANA HRUDNÍKANezahŕňa: traumatický hemopneumotorax (S27.2) hemotorax (S27.1) pneumotorax (S27.0)S21.0Otvorená rana prsníkaS21.1Otvorená rana prednej hrudníkovej stenyS21.2Otvorená rana zadnej hrudníkovej stenyS21.7Viacnásobné otvorené rany hrudníkovej stenyS21.8Otvorená rana iných častí hrudníkaS21.9Otvorená rana bližšie neurčenej časti hrudníkaHrudníková stena NSS22ZLOMENINA REBRA (REBIER), MOSTÍKA A HRUDNÍKOVEJ CHRBTICEZahŕňa:hrudníkový oblúk stavca tŕňový výbežok priečny výbežok stavecĎalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používaťviacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez údajazatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.0 zatvorená.1 otvorená605

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔBNezahŕňa: zlomeninu kľúčnej kosti (S42.0) lopatky (S42.1)S22.0Zlomenina hrudníkového stavcaZlomenina hrudníkovej chrbtice NSS22.1Viacnásobné zlomeniny hrudníkovej chrbticeS22.2Zlomenina mostíkaS22.3Zlomenina rebraS22.4Viacnásobné zlomeniny rebierS22.5Odvísavý hrudník (flail chest) (poranenie hrudníka s viacnásobnýmizlomeninami)S22.8Zlomenina inej časti kostného hrudníkaS22.9Zlomenina bližšie neurčenej časti kostného hrudníkaS23VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOVHRUDNÍKANezahŕňa: vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu (S43.2, .6)puknutie alebo premiestnenie (neúrazové) hrudníkovej medzistavcovejplatničky (M51.-)S23.0Úrazové puknutie hrudníkovej medzistavcovej platničkyS23.1Premiestnenie hrudníkového stavcaHrudníková chrbtica NSS23.2Dislokácia iných a bližšie neurčených častí hrudníkaS23.3Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbticeS23.4Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a mostíkaS23.5Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníkaS24PORANENIE NERVOV A MIECHY NA ÚROVNI HRUDNÍKANezahŕňa: poškodenie plecovej spleti (S14.3)S24.0Otras a opuch hrudníkovej miechyS24.1Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníkovej miechyS24.2Poranenie nervového koreňa hrudníkovej miechyS24.3Poranenie periférnych nervov hrudníkaS24.4Poranenie hrudníkových sympatikových nervovSrdcová spleťPažeráková spleťPľúcna spleťGanglion stellatumHrudníkové sympatikové ganglionS24.5Poranenie iných nervov hrudníkaS24.6Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníkaS25PORANENIE CIEV HRUDNÍKAS25.0Poranenie hrudníkovej aortySrdcovnica NSS25.1606Poranenie arteria innominata alebo arteria subclavia.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)S25.2Poranenie hornej dutej žilyVena cava NSS25.3Poranenie vena innominata a vena subclaviaS25.4Poranenie pľúcnych cievS25.5Poranenie medzirebrových cievS25.7Poranenie viacerých ciev hrudníkaS25.8Poranenie iných ciev hrudníkaNepárna žila (vena azygos)Hrudníková tepna alebo žilaS25.9Poranenie bližšie neurčenej cievy hrudníkaS26PORANENIE SRDCAZahŕňa:zmliaždenie srdcanatrhnutie srdcavpichovú ranu srdcaúrazové roztrhnutie srdcaĎalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používaťviacnásobné kódovanie:.0 bez otvorenej rany do hrudníkovej dutiny.1 s otvorenou ranou do hrudníkovej dutinyS26.0Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)S26.8Iné poranenia srdcaS26.9Bližšie neurčené poranenie srdcaS27PORANENIE INÝCH A BLIŽŠIE NEURČENÝCHVNÚTROHRUDNÍKOVÝCH ORGÁNOVĎalšie členenie sa používa tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať viacnásobnékódovanie:.0 bez otvorenej rany do hrudníkovej dutiny.1 s otvorenou ranou do hrudníkovej dutinyNezahŕňa: poranenie krčného pažeráka (S10 - S19) krčnej priedušnice (S10 - S19)S27.0Poúrazový pneumotoraxS27.1Poúrazový hemotoraxS27.2Poúrazový hemopneumotoraxS27.3Iné poranenia pľúcS27.4Poranenie prieduškyS27.5Poranenie hrudníkovej priedušniceS27.6Poranenie pohrudniceS27.7Viacnásobné poranenia vnútrohrudníkových orgánovS27.8Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánovBránicaHrudníkový miazgovodHrudníková časť pažerákaTýmusS27.9Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu607

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔBS28DRVIVÉ PORANENIE HRUDNÍKA A TRAUMATICKÁAMPUTÁCIA ČASTI HRUDNÍKAS28.0Rozdrvený hrudníkNezahŕňa: odvísavý hrudník (flail chest) (S22.5)S28.1Úrazová amputácia časti hrudníkaNezahŕňa: preťatie hrudníka (T05.8)S29INÉ A BLIŽŠIE NEURČENÉ PORANENIA HRUDNÍKAS29.0Poranenie svalu a šľachy na úrovni hrudníkaS29.7Viacnásobné poranenia hrudníkaS29.8Iné bližšie určené poranenia hrudníkaS29.9Bližšie neurčené poranenie hrudníkaPoranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S20 - S29.0PORANENIA BRUCHA, DRIEKU, DRIEKOVEJ CHRBTICEA PANVY (S30 - S39)Zahŕňa:brušnú stenuanuszadok a sedaciu oblasťvonkajšie pohlavné orgánybokslabinuNezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - T32)účinky cudzieho telesa v anuse a konečníku (T18.5) močovopohlavnej sústave (T19.-) žalúdku, tenkom a hrubom čreve (T18.2 - .4)zlomeninu chrbtice NS (T08)omrzlinu (T33 - T35)poranenia chrbta NS (T09.-) miechy NS (T09.3) trupu NS (T09.-)uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)S30POVRCHOVÉ PORANENIE BRUCHA, DRIEKU A PANVYNezahŕňa: povrchové poranenie bedra (S70.-)S30.0Zmliaždenie drieku a panvyS30.1Zmliaždenie brušnej stenyZadok a sedacia časťBokSlabinaS30.2Zmliaždenie vonkajších pohlavných orgánovPysk ohanbia (veľký) 7608Viacnásobné povrchové poranenia brucha, drieku a panvy.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)S30.8Iné povrchové poranenia brucha, drieku a panvyS30.9Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvyS31OTVORENÁ RANA BRUCHA, DRIEKU A PANVYNezahŕňa: otvorenú ranu bedra (S71.0)úrazovú amputáciu časti brucha, drieku a panvy (S38.2 - .3)S31.0Otvorená rana drieku a panvyS31.1Otvorená rana brušnej stenyZadok - sedacia oblasťBokSlabinaS31.2Otvorená rana penisuS31.3Otvorená rana mieška a semenníkovS31.4Otvorená rana pošvy a vulvyS31.5Otvorené rany iných a bližšie neurčených vonkajších pohlavných orgánovNezahŕňa: úrazovú amputáciu vonkajších pohlavných orgánov (S38.2)S31.7Viacnásobné otvorené rany brucha, drieku a panvyS31.8Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí bruchaS32ZLOMENINA DRIEKOVEJ CHRBTICE A PANVYZahŕňa:lumbosakrálny stavcový oblúk tŕňový výbežok priečny výbežok stavecĎalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používaťviacnásobné kódovanie na identifikáciu zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez údajazatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.0 zatvorená.1 otvorenáNezahŕňa: zlomeninu bedra NS (S72.0)S32.0Zlomenina driekového stavcaZlomenina driekovej chrbticeS32.1Zlomenina krížovej kostiS32.2Zlomenina kostrčeS32.3Zlomenina bedrovej kostiS32.4Zlomenina panvičky - acetabulaS32.5Zlomenina lonovej kostiS32.7Viacnásobné zlomeniny driekovej chrbtice a panvyS32.8Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvyZlomenina sedacej kosti driekovokrížovej chrbtice NS panvy NSS33VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOVDRIEKOVEJ CHRBTICE A PANVYNezahŕňa: vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu a väzov (S73.-)pôrodnícke poškodenie panvových kĺbov a väzov (O71.6)609

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔBroztrhnutie alebo premiestnenie (neúrazové) driekovej medzistavcovejplatničky (M51.-)S33.0Úrazové puknutie driekovej medzistavcovej platničkyS33.1Vykĺbenie driekového stavcaDislokácia driekovej chrbtice NSS33.2Vykĺbenie krížovobedrového kĺbu a krížovokostrčového spojeniaS33.3Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvyS33.4Úrazové roztrhnutie lonovej sponyS33.5Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbticeS33.6Vyvrtnutie a natiahnutie krížovobedrového kĺbuS33.7Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice apanvyS34PORANENIE NERVOV A MIECHY NA ÚROVNI BRUCHA,DRIEKU A PANVYS34.0Otras a opuch driekovej časti miechyS34.1Iné poranenie driekovej časti miechyS34.2Poranenie nervového koreňa driekovej a krížovej chrbticeS34.3Poranenie cauda equinaS34.4Poranenie lumbosakrálnej spletiS34.5Poranenie driekových, krížových a panvových sympatikových nervovGanglion coeliacum alebo plexus coeliacusPlexus hypogastricusPlexus mesentericus (interior) (superior)Sympatikové nervy - nervi splanchniciS34.6Poranenie periférnych nervov brucha, drieku a panvyS34.8Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvyS35PORANENIE CIEV NA ÚROVNI BRUCHA, DRIEKU A PANVYS35.0Poranenie brušnej aortyNezahŕňa: aortu NS (S25.0)S35.1Poranenie dolnej dutej žilyPečeňová žilaNezahŕňa: dutú žilu NS (S25.2)S35.2Poranenie brušnej a mezenterickej artérieŽalúdková tepna - arteria gastriaŽalúdkovodvanástniková tepna - arteria gastroduodenalisPečeňová tepna - arteria hepaticaMezenterická tepna (dolná) (horná)Slezinová tepna - arteria lienalisS35.3Poranenie vrátnice a slezinovej žilyS35.4Poranenie obličkových cievMezenterická žila (dolná) (horná)Obličková tepna alebo žilaS35.5Poranenie bedrových cievBedrová tepna alebo žilaMaternicová tepna alebo žilaPodbrušná tepna alebo žila610.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)S35.7Poranenie viacerých ciev brucha, drieku a panvyS35.8Poranenie iných ciev brucha, drieku a panvyS35.9Poranenie bližšie neurčenej cievy brucha, drieku a panvyVaječníková tepna alebo žilaS36PORANENIE VNÚTROBRUŠNÝCH ORGÁNOVĎalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používaťviacnásobné kódovanie:.0 bez otvorenej rany do brušnej dutiny.1 s otvorenou ranou do brušnej dutinyS36.0Poranenie slezinyS36.1Poranenie pečene alebo žlčníkaŽlčovodS36.2Poranenie podžalúdkovej žľazyS36.3Poranenie žalúdkaS36.4Poranenie tenkého črevaS36.5Poranenie hrubého črevaS36.6Poranenie konečníkaS36.7Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánovS36.8Poranenie iných vnútrobrušných e bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánuPORANENIE PANVOVÝCH ORGÁNOVĎalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používaťviacnásobné kódovanie:.0 bez otvorenej rany.1 s otvorenou ranou do dutinyNezahŕňa: pobrušnicu a retroperitoneum (S36.8)S37.0Poranenie obličkyS37.1Poranenie močovoduS37.2Poranenie močového mechúraS37.3Poranenie močovej rúryS37.4Poranenie vaječníkaS37.5Poranenie vajíčkovoduS37.6Poranenie materniceS37.7Poranenie viacerých panvových orgánovS37.8Poranenie iných panvových orgánovNadobličkaPredstojnicaSemenný mechúrikSemenný povrazecS37.9Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu611

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔBS38DRVIVÉ PORANENIE A TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA ČASTIBRUCHA, DRIEKU A PANVYS38.0Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánovS38.1Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvyS38.2Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánovPysk ohanbia (veľký) (malý)PenisMiešokSemenníkVulvaS38.3Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvyNezahŕňa: preťatie brucha (T05.8)S39INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ PORANENIA BRUCHA, DRIEKUA PANVYS39.0Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvyS39.6Poranenie vnútrobrušných a panvových orgánovS39.7Iné viacnásobné poranenia brucha, drieku a panvyPoranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S30 - S39.6Nezahŕňa: Poranenia pod S36.- s poraneniami pod S37.- (S39.6)S39.8Iné bližšie určené poranenia brucha, drieku a panvyS39.9Bližšie neurčené poranenie brucha, drieku a panvyPORANENIA PLECA A RAMENA (S40 - S49)Zahŕňa:poranenia pazuchy oblasti lopatkyNezahŕňa: obojstranné postihnutie pleca a ramena (T00 - T07)popáleniny a poleptania (T20 - T32)omrzlinu (T33 - T35)poranenia hornej končatiny, bližšie neurčená úroveň (T10 - T11) lakťa (S50 - S59)uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)S40POVRCHOVÉ PORANENIE PLECA A RAMENAS40.0Zmliaždenie pleca a ramenaS40.7Viacnásobné povrchové poranenia pleca a ramenaS40.8Iné povrchové poranenia pleca a ramenaS40.9Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ramenaS41OTVORENÁ RANA PLECA A RAMENANezahŕňa: traumatickú amputáciu pleca a ramena (S48.-)S41.0Otvorená rana plecaS41.1Otvorená rana ramenaS41.7Viacnásobné otvorené rany pleca a ramenaS41.8Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca a ramena612.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)S42ZLOMENINA PLECA A RAMENAĎalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používaťviacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez údajazatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.0 zatvorená.1 otvorenáS42.0Zlomenina kľúčnej kostiKľúčna kosť akromiálny koniec diafýzaS42.1Zlomenina lopatk

Commotio cerebri S06.1 Poúrazový opuch mozgu S06.2 Difúzne poranenie mozgu Mozgové zmliaždenie - contusio NS natrhnutie - laceratio NS Úrazové stla čenie (kompresia) mozgu NS S06.3 Ložisk